Publicacions


Presentació

Les publicacions de la Càtedra Màrius Torres responen als seus objectius de recuperació, preservació, difusió i investigació del patrimoni literari en llengua catalana.
     Així, en un primer moment es va crear la col·lecció Philologica, amb l’objectiu de publicar edicions facsímils i/o crítiques de materials inèdits o de difícil accés, i aplecs de textos crítics i teòrics.
      La col·lecció Meridians continua l'esperit de Philologica, amb la intenció de publicar edicions crítiques i/o anotades d’obres literàries de difícil accés i també volums amb textos teòrics i crítics d’autors i períodes de la literatura catalana o de diverses disciplines i escoles teòriques i crítiques.
      L’aparició del darrer volum de Philologica va coincidir amb la del primer de la col·lecció Trossos, que respon a la necessitat de donar a conèixer les actes de les activitats de la Càtedra (jornades, cursos i seminaris) i altres materials de suport a la docència i a la recerca.
      Des de 2015, en col·laboració amb el Grup TRILCAT de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Carulla, s'ha iniciat la col·lecció Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, amb facsímils de traduccions de la literatura universal del primer terç de segle XX, acompanyats d'un estudi introductori escrit ad hoc.
      El 2023 es posa en marxa la col·lecció Primera lliçó, amb volums breus d'abast didascàlic i propedèutic sobre gèneres, moviments, disciplines i autors.
      La voluntat de difondre el patrimoni literari català ha portat a la publicació d’una sèrie de facsímils d’autògrafs literaris inèdits i de revistes.
      A banda d’aquestes col·leccions, la Càtedra ha publicat diverses edicions digitals de materials prou diversos (des de facsímils fins a propostes didàctiques) i ha dut a terme, puntualment, altres publicacions fora de col·lecció.


Novetats

Veny-Mesquida, Joan Ramon (ed.), Morir era plegar de viure? Noves mirades sobre Guillem Viladot, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2023 («Trossos», 13)

López-Pampló, Gonçal, Primera lliçó sobre l’assaig, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 («Primera lliçó», 3)

Rosselló, Ramon X., Primera lliçó sobre el teatre, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 («Primera lliçó», 4)

Veny-Mesquida, Joan Ramon, Primera lliçó sobre mètrica catalana, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 5)

Carbó, Ferran & Jordi Oviedo, Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 6)

Sunyer, Magí, Primera lliçó sobre el romanticisme, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 7)

Di Girolamo, Costanzo, Primera lliçó sobre els trobadors, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 8)

Poe, E. A., Poemes, trad. d’Agustí Esclasans; Barcelona, Editorial Barcino, 1934, estudi introductori de Jordi Larios; Barcelona, Editorial Barcino, 2024 (Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, 9)

Vallverdú, Josep, Poemes del gos, Lleida, Càtedra Màrius Torres & Pagès editors, 2023 («Facsímils», 10)

Torres, Màrius, Poesies / Ποιήματα, edició bilingüe català i grec de nou poemes de Torres, amb traducció de Maira Fournari; Lleida, Aula Màrius Torres, 2024 [No venal] («Traduccions», 8)


Publicacions en premsa

Bosch i Rodoreda, Andreu & Joan Ramon Veny-Mesquida (ed.), Amb ulls ben nets de por i polseguera. L’aportació de josep vallverdú a la literatura catalana, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2024 («Trossos», 14)


Publicacions en preparació

Primera lliçó sobre Francesc Vicent Garcia, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 9)

Primera lliçó. Com llegir un poema, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 («Primera lliçó», 10)

Primera lliçó sobre la novel·la, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 («Primera lliçó», 11)

Primera lliçó sobre Manuel de Pedrolo, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 12)

Primera lliçó sobre el renaixement, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 13)

Primera lliçó sobre la il·lustració, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 14)

Primera lliçó sobre crítica textual, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 15)

Primera lliçó sobre Ramon Llull, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 16)

Primera lliçó sobre Joan Maragall, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 17)

Primera lliçó sobre el barroc, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 18)

Primera lliçó sobre Josep Carner, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 19)

Primera lliçó sobre humanitats digitals, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 20)

Primera lliçó sobre Josep Maria Benet i Jornet, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 («Primera lliçó», 21)

Leopardi, Giacomo, Pensaments, trad. d’Albert Aldrich; Barcelona, Biblioteca Popular de L’Avenç, 1912, estudi introductori de Gabriella Gavagnin; Barcelona, Editorial Barcino, 2025 (Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, 10)


amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal