Recerca > Treballs en curs


A més dels tres grans projectes que tenen en curs el GRAMT i l'AMT en el si de la CMT, com són el Corpus Literari Digital, el Torsimany i l'Espai Màrius Torres, i a banda dels projectes personals que puguin estar elaborant els seus membres, el grup també està desenvolupant altres treballs de considerable gruix, com ara els dos diccionaris que es descriuen sumàriament en aquesta pàgina: el Diccionari de preceptiva poètica i el Diccionari d'ús de recursos retòrics.


Diccionari de preceptiva poètica


Coordinació:

Joan R. Veny-Mesquida

Descripció i abast:

L'objectiu del projecte és l'elaboració d'un diccionari, en paper i en línia, de termes de mètrica, versificació, poètica, retòrica, etc., a partir dels conceptes d'aquests camps que apareixen en les preceptives poètiques occitanes i catalanes.

Pla de treball:
FASE I (tancada):

1. Digitalització de les edicions canòniques de les preceptives poètiques des del segle XIII fins al 1932.

2. Buidatge dels termes de preceptiva, mètrica, versificació, retòrica, estilística i gramàtica de totes les preceptives.

3. Elaboració d'un thesaurus on-line que permeti la consulta ràpida d'aquests termes.


FASE II (oberta):

4. Establiment d'un equip de redactors, repartits segons el següent organigrama:

• especialista en mètrica clàssica, grega i llatina;

• especialista en literatures romànisques;

• especialista en mètrica moderna i contemporània;

• especialista en teoria de la mètrica;

• especialista en retòrica i teoria de la literatura;

• assessorament d'un especialista en occità medieval.

5. Redacció de les entrades del diccionari.

6. Edició del diccionari, on-line i en paper.

Estructura de cada entrada:

Capçalera: Entrada
Vars. formals
Hist. ling.
Terme.
Formes amb què es troba escrit el terme.
Història lingüística del terme i del concepte.
Cos: Article Explicació encicliopèdica del terme
Peu: Preceptives

Bibliografia

Afins
Relació de preceptives on es parla del terme, amb remissió a les pàgines.
Bibliografia general (diccionaris, manuals, etc) i específica sobre el terme.
Remissions a altres termes relacionats amb l'entrada.

Exemples d'entrada:

• Sinèresi

Diccionari d'ús de recursos retòrics


Coordinació:

Joan R. Veny-Mesquida

Descripció i abast:

L'objectiu del projecte és l'elaboració d'un diccionari en línia que permeti l'accés als recursos retòrics de dues maneres diferents: anant dels termes als procediments que designen (semasiològica) o dels procediments als termes (onomasiològica).

Accés al diccionari >

© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal