Recerca > Projectes


En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC, núm. 6780, de 31 de desembre de 2014) es relacionen en aquesta pàgina els ajuts rebuts pels grups de recerca, les entitats o les persones adscrites a la Càtedra destinats, totalment o parcialment, al desenvolupament dels projectes de la CMT, amb una breu descripció de cadascun, la indicació de la persona respoonsable i el detall de l'ajut percebut.separador

PROJECTES DEL GRAMT


Hemerografia

URC
Títol: Digitalització de revistes lleidatanes d'entreguerres: antologia de materials i facsímil del primer número d'Art
Ajut: Ajuntament de Lleida a AMT
IP: Xavier Macià
Data: 2005
Ajut: 3.000 €

HEMERODIGITAL
Títol: Digitalització, edició i estudi de patrimoni hemerogràfic. Les revistes culturals dels anys vint i trenta del segle XX
Ajut: Universitat de Lleida a GELIC
IP: Xavier Macià
Data: 2006
Ajut: 4.520 €

Revistes literàries
Títol: Les revistes literàries d’entreguerres. Digitalització i estudi (2006 PBR 10008)
Ajut: AGAUR de la Generalitat de Catalunya a GELIC
IP: Jordi Malé
Data: 2006-2007
Ajut: 11.100 €

BCEL
Títol: Digitalització del Butlletí del Centre Excursionista de Lleida i informatització dels seus sumaris
Ajut: Institut Ramon Muntaner a AMT
IP: Xavier Macià
Data: 2006-2007
Ajut: 2.500 €

DIGITHEM
Títol: Digitalizació i estudi de patrimoni hemerogràfic. Les revistes culturals del Modernisme a les Avantguardes
Ajut: Universitat de Lleida a GELIC
IP: Xavier Macià
Data: 2007
Ajut: 5.000 €

ICRLC
Títol: Inventari i catalogació de revistes literàries catalanes: elaboració d’una base de dades per a consulta en web (reg. AP21/07)
Ajut: Institut Ramon Muntaner a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2007-2008
Ajut: 2.000 €

Revistes literàries
Títol: Les revistes literàries d’entreguerres. Digitalització i estudi [2006 PBR 10008]
Ajut: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació a GELIC
IP: Jordi Malé
Data: 2006-2007
Ajut: 11.100 €

Revistes literàries
Títol: Las revistas literarias del Novecentismo a las Vanguardias. Digitalización y estudio de patrimonio hemerográfico (HUM2007-64739/FILO)
Ajut: Ministerio de Ciencia e Innovación a GELIC
IP: Jordi Malé
Data: 2007-2009
Ajut: 20.570 €

amunt

Patrimoni literari

BVMT
Títol: Catalogació del Llegat Màrius Torres de la Biblioteca de la Universitat de Lleida, per a l'elaboració de la Biblioteca Virtual Màrius Torres
Ajut: Universitat de Lleida a Xavier Macià
IP: Xavier Macià
Data: 2002
Ajut: ** €

Memòria i patrimoni
Títol: Memòria i patrimoni. Digitalització, inventari i classificació de materials d’arxius d’escriptors contemporanis
Ajut: Caixa Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2007
Ajut: 10.000 €

Primeres edicions
Títol: Digitalització de primeres edicions d'obres dels grans escriptors catalans contemporanis
Ajut: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2009
Ajut: 2.995 €

Màrius Torres: Llegat literari
Títol: Digitalització dels materials literaris autògrafs, impresos i sonors del llegat Màrius Torres de la Biblioteca de la Universitat de Lleida
Ajut: Direcció General de Cooperació Cultural - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2009
Ajut: 6.000 €

Memoria literaria digital
Títol: Memoria literaria digital. Digitalització, implementació en web i buidatge dels manuscrits del fons Riba-Arderiu de l'Arxiu Nacional de Catalunya
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2009
Ajut: 10.000 €

Digitalització i repositori
Títol: Ayuda para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios
Ajut: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura a GRAMT
IP: Jordi Malé
Data: 2009-2010
Ajut: 7.159 €

CLD
Títol: Corpus Literari Digital (2009 SGR 423)
Ajut: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya a GRAMT
IP: Jordi Malé
Data: 2009-2013
Ajut: 32.800 €

CORDIGIT
Títol: Corpus digital de patrimonio literario del período de entreguerras (1914-1945). Base de datos y estudio. (CORDIGIT)
Ajut: Ministerio de Ciencia e Innovación a GRAMT
IP: Jordi Malé
Data: 2010-2013
Ajut: 42.000 €

Traduccions
Títol: Les traduccions de Carles Riba i Marià Manent al Corpus Literari Digital (2010 PBR 00027)
Ajut: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca (Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya) a GRAMT
IP: Jordi Malé
Data: 2010-2011
Ajut: 9.300 €

Espai Màrius Torres
Títol: Desenvolupament del projecte Espai Màrius Torres (2 ajuts)
Ajut: Institut d'Estudis Ilerdencs
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2011
Ajut: 6.240 €

Històries de la literatura
Títol: Digitalització de les històries de la literatura catalana
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2011
Ajut: 10.000 €

El patrimoni literari de Narcís Oller (1846-1930)
Títol: Digitalització de les primeres edicions de les obres de Narcís Oller
Ajut: Ministerio de Cultura
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2011
Ajut: 4.276,47 €

El llegat d'Avel·lí Artís Gener «Tísner»
Títol: Digitalització de les primeres edicions de les obres d'Avel·lí Artís Gener, amb motiu del centenari del seu naixement
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2012
Ajut: 2.500,00 €

Espai Màrius Torres
Títol: Desenvolupament del projecte Espai Màrius Torres (2 ajuts)
Ajut: Institut d'Estudis Ilerdencs
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2012
Ajut: 1.210 €

El patrimoni literari de Salvador Espriu
Títol: Digitalització de manuscrits, mecanoscrits, proves d'impressió i edicions de l'obra de Salvador Espriu
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2013
Ajut: 8.000 €

El patrimoni literari de Salvador Espriu
Títol: Digitalització de manuscrits, mecanoscrits, proves d'impressió i edicions de l'obra de Salvador Espriu
Ajut: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2013
Ajut: 2.000 €

Els Jocs Florals de Barcelona
Títol: El Romanticismo literario: los Juegos Florales de Barcelona (1859-1900).
Ajut: Ministerio de Cultura
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2014
Ajut: 6.388,20 €

El llegat de Joan B. Xuriguera
Títol: Digitalització de manuscrits i mecanoscrits de l'obra de Joan B. Xuriguera
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2015
Ajut: 8.000 €

OCR - Reconeixement òptic de caràcters
Títol: Conversió a txt dels arxius jpg del Corpus Literari Digital i revisió ortogràfica
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2016
Ajut: 8.000 €

Corpus Literari Digital
Títol: Manteniment i revisió de les funcionalitats del web del CLD. Registre en base de dades i pujada d’arxius al CLD. Revisió de fitxers de text generats amb OCR
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2017
Ajut: 8.000 €

El patrimoni literari de Manuel de Pedrolo
Títol: Digitalització del fons de llibres i autògrafs de l'obra de Manuel de Pedrolo a la Fundació Pedrolo i a la Biblioteca de Catalunya. Registre en base de dades i pujada d’arxius al CLD
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 10.500 €

Antologies poètiques del segle XX
Títol: Buidatge dels textos de les antologies poètiques inventariades al Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius Torres i pujada dels corresponents arxius d’imatge
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 2.000 €

Entrevistes de Jordi Coca
Títol: Tractament (restauració i neteja) del fons d’entrevistes de Jordi Coca digitalitzats per l’Aula Màrius Torres
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 1.500 €

Ruta literària Manuel de Pedrolo
Títol: Programació web i desenvolupament App d’una ruta literària virtual Manuel de Pedrolo
Ajut: Institut d’Estudis Ilerdencs a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 10.000 €

Exposició virtual sobre el llegat de Manuel de Pedrolo
Títol: «Estrictament personal»: el llegat literari de Manuel de Pedrolo
Ajut: Institut d’Estudis Ilerdencs a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 3.000 €

El patrimoni literari de Manuel de Pedrolo
Títol: Digitalització del fons d’autògrafs de Manuel de Pedrolo a la Biblioteca de Catalunya
Ajut: Institut d’Estudis Catalans a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2018
Ajut: 1.500 €

Manuel de Pedrolo i la censura
Títol: Projecte de catalogació, digitalització i difusió en web del fons literari de Manuel de Pedrolo a l'Archivo General de la Administración d'Alcalá de Henares
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2019
Ajut: 15.000 €

Llegat de Miquel Lladó
Títol: Digitalització del llegat literari de llibres i autògrafs de Miquel Lladó
Ajut: Ajuntament de Lleida a CMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2020
Ajut: 5.000 €

Exposició virtual sobre el llegat de Joan Barceló
Títol: El llegat literari i artístic de Joan Barceló
Ajut: Serveis territorials a Lleida del Departament de Cultura a AMT
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2020
Ajut: 1.500 €

El llegat literari de Guillem Viladot
Títol: Digitalització, catalogació i difusió del llegat literari de Guillem Viladot
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya a AMT
IP: Joan Ramon Veny & Jordi Malé
Data: 2021
Ajut: 8.650 €

amunt

Preceptiva i poètica literàries

Joan Vinyoli
Títol: Web Joan Vinyoli. Itinerari poètic
Ajut: Universitat de Lleida
IP: Xavier Macià
Data: 2001
Ajut: ** €

Preceptives
Títol: Digitalització de preceptives catalanes i occitanes
Ajut: Universitat de Lleida
IP: Joan Ramon Veny
Data: 2003-2005
Ajut: 18.000 €

Poètica d'entreguerres
Títol: El pensament literari dels anys 20 i 30
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya
IP: Jordi Malé
Data: 2009
Ajut: 6.000 €

Ecdòtica
Títol: Metodologia de l'aparat crític d'autor
Ajut: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya
IP: Joan R. Veny-Mesquida
Data: 2015
Ajut: 2.146,00 €

amunt

VINCULACIONS AMB ALTRES GRUPS


ECLICAT
Títol: Ecdòtica: problemes, mètodes i aplicació a la literatura catalana dels segles XIX i XX), de la UB (2000-2003).
IP: Josep Murgades
Inv. del GRAMT: Joan R. Veny-Mesquida
Web:

ACR
Títol: Grup de Recerca Aula Carles Riba, de la UB (2005-...) [2005 SGR 00814]
IP: Carles Miralles
Inv. del GRAMT: Jordi Malé i Pegueroles
Web: http://www.ub.edu/acr/

GRECUB
Títol: Grup de recerca en Ecdòtica, de la UB (2006-...)
IP: Josep Murgades
Inv. del GRAMT: Imma Farré i Joan R. Veny-Mesquida
Web: http://www2.ub.edu/grecub/

GELCC
Títol: Grup d’estudis de literatura catalana contemporània
IP: Jordi Castellanos
Inv. del GRAMT: Josep Camps i Arbós
Web: http://webs2002.uab.es/gelcc/index.html

Mímesis
Títol: El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna, de la UB (2005-2011)
IP: Josep Solervicens
Inv. del GRAMT: Joan R. Veny-Mesquida
Web: http://stel.ub.edu/mimesi/

Literatura catalana: repertori, ecdòtica i poètica
Títol: Literatura catalana: repertori, ecdòtica i poètica, de la UB (2005-2008)
IP: Marina Gustà
Inv. del GRAMT: Joan R. Veny-Mesquida
Web:

IEC-CTCN-CIR
Títol: Corpus Textual de la Catalunya del Nord - Corpus d’Impresos Rossellonesos
IP: Eulàlia Duran
Inv. del GRAMT: Mercè Comas Lamarca
Web: http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=101

La traducción literaria en España
Títol: Repertorio informatizado crítico-bibliográfico de las traducciones publicadas en España 1940-2002, de la UB (2003-2006) [BFF2003-02216]
IP: Assumpta Camps
Inv. del GRAMT: Jordi Malé i Pegueroles
Web:

GRILC
Títol: Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana
IP: Magí Sunyer
Inv. del GRAMT: Joan R. Veny-Mesquida
Web: http://www.urv.cat/dfilcat/grups-de-recerca/grup-recerca-identitats-lit-catalana-grilc/index.html

amunt

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ


AMT-Pagès Editors
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i Pagès Editors per a l'edició dels llibres de la col·lecció «Trossos»
Data signatura: 12 de desembre de 2007
Descripció: Conveni en què s'estableix el marc d'actuació per a l'edició dels llibres de la col·lecció «Trossos», que publica materials diversos de l'AMT i del GRAMT
Web de l'entitat: Pagès Editors

AMT-BC
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i la Biblioteca de Catalunya per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 30 de juny de 2008
Descripció: Acord de col·laboració per a l'intercanvi de materials digitalitzats
Web de l'entitat: Biblioteca de Catalunya

AMT-AB
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i l'Ateneu Barcelonès per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 28 de desembre de 2008
Descripció: Acord de col·laboració per a l'intercanvi de materials digitalitzats
Web de l'entitat: Biblioteca de l'Atenenu Barcelonès

AMT-IMAC
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Lleida per a la cooperació en el desenvolupmanet del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 1 de juliol de 2009
Descripció: Acord de col·laboració per a la realització del projecte De veu en veu, que forma part de la secció «Fonoteca» del CLD
Web de l'entitat: IMAC

AMT-G62
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i el Grup 62 per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 20 de maig de 2010
Descripció: Acord de col·laboració per a la digitalització d'una part del fons històric i documental del grup 62
Web de l'entitat: Grup 62

AMT-Editorial Barcino
Títol: Conveni de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i l'Editorial Barcino per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 19 d'octubre de 2010
Descripció: Acord de col·laboració per a la digitalització d'una part del fons de llibres i documental de 'Editorial Barcino
Web de l'entitat: Editorial Barcino

AMT-UdL
Títol: Protocol de cooperació entre l’Aula Màrius Torres i la Universitat de Lleida per a la creació de la Càtedra Màrius Torres d’estudis sobre patrimoni literari català
Data signatura: 10 de desembre de 2010
Descripció: Protocol de creació de la Càtedra Màrius Torres
Web de l'entitat: Universitat de Lleida

AMT-ILC
Títol: Conveni de col·laboració entre l'Aula Màrius Torres i la Institució de les Lletres Catalanes per al projecte "Corpus Literari Digital"
Data signatura: 22 de setembre de 2011
Descripció: Conveni de col·laboració entre l'Aula Màrius Torres i la Institució de les Lletres Catalanes per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Web de l'entitat: Web de l'entitat

CMT-IEC
Títol: Conveni de cooperació entre la Càtedra Màrius Torres i l’Institut d'Estudis Catalans per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Data signatura: 10 de novembre de 2011
Descripció: Conveni de cooperació entre la Càtedra Màrius Torres i l’Institut d'Estudis Catalans per al desenvolupament del projecte CORPUS LITERARI DIGITAL, dedicat a la preservació, difusió i estudi del patrimoni literari català contemporani
Web de l'entitat: Institut d'Estudis Catalans

CMT-UESOB
Títol: Conveni de col·laboració per a la investigació, el desenvolupament i la innovació entre la Càtedra Màrius Torres i la Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols
Data signatura: 29 d'abril de 2013
Descripció: Acord per a la recuperació, la preservació (a través de la digitalització), la restauració, la difusió i l’estudi del patrimoni literari català contemporani en el context dels Projectes Corpus Literari Digital i Torsimany de la Càtedra de Màrius Torres; per a l'organització de reunions científiques i altres activitats —exposicions, jornades i seminaris científics— vinculades a la difusió dels resultats de les investigacions i els estudis elaborats conjuntament.
Web de l'entitat: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa/

CMT-MECD
Títol: Conveni entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida
Data signatura: 30 d'octubre de 2013
Descripció: Conveni entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida per regular el subministrament de metadades i previsualitzacions per part de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i, a través d'aquest, a Europeana, així com l'ús d'aquests metadades i vistes prèvies per part del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i d'Europeana
Web de l'entitat: Web de l'entitat

CMT-TRILCAT-FLC
Títol: Conveni de cooperació entre la Càtedra Màrius Torres, la Fundació Lluís Carulla i el Grup d'Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana per al desenvolupament del projecte TORSIMANY-ATLES, dedicat a la recuperació, preservació, difusió i estudi del patrimoni de traduccions a i de la literatura catalana
Data signatura: ** de maig de 2014
Descripció: La CMT, la FLC i el Grup TRILCAT acorden col·laborar conjuntament en l’elaboració del projecte de publicació de la col·lecció Biblioteca històrica de la traducció catalana (en endavant, BHTC), amb l’objectiu de contribuir a la preservació, la difusió i l’estudi del patrimoni de les traduccions literàries en llengua catalana.
Web de l'entitat: TRILCAT i Fundació Lluís Carulla

CMT-UAB/UB
Títol: Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits
Data signatura: 1 de desembre de 2013
Descripció: Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per la qual la Càtedra Màrius Torres acollirà estudiants per fer les pràctiques de Màster.
Web de l'entitat: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona

CMT-Paeria
Títol: Conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres
Data signatura: 17 de desembre de 2018
Descripció: Conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres
Web de l'entitat: Ajuntament de Lleida

CMT-MECD
Títol: Conveni entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida
Data signatura: 18 de juliol de 2019
Descripció: Conveni entre el Ministerio de Cultura y Deporte i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida per a la selecció, reproducció i difusió d'imatges de documents conservats al Archivo General de la Administración d’Alcalá de Henares amb destinació a la plataforma virtual Corpus Literari Digital.
Web de l'entitat: Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)

CMT-APdL
Títol: Conveni entre l'Ajuntament de Puigverd de Lleida i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida
Data signatura: 13 de març de 2020
Descripció: Conveni-marc de col·laboració entre la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Puigverd de Lleida per a l’estudi i la difusió de l’obra de Màrius Torres i Perenya i la vinculació d’aquest i la seva família amb el municipi de Puigverd de Lleida.
Web de l'entitat: Ajuntament de Puigverd de Lleida

CMT-Paeria
Títol: Conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres
Data signatura: 17 de juliol de 2020
Descripció: Conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres
Web de l'entitat: Ajuntament de Lleida

UdL-Diputació
Títol: Conveni de col·laboració per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres
Data signatura: novembre de 2021
Descripció: Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida per al desenvolupament de tasques de la Càtedra Màrius Torres durant els anys 2021 a 2023
Web de l'entitat: Diputació de Lleida

amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal