Publicacions > Col·leccions >


Col·lecció Trossos

La col·lecció «Trossos» recull les actes de les diferents jornades, cursos i seminaris organitzats per l'Aula Màrius Torres i altres materials de suport a la docència i a la recerca.
Pautes de presentació d'originals.separador

 

Amb ulls ben nets de por i polseguera. L’aportació de josep vallverdú a la literatura catalanaBosch i Rodoreda, Andreu & Joan Ramon Veny-Mesquida (ed.), Amb ulls ben nets de por i polseguera. L’aportació de josep vallverdú a la literatura catalana, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2024 [En premsa]

Aquest volum recull les contribucions que es van fer durant el Simposi Vallverdú, que tingué lloc dins l’any de commemoració del naixement de l’escriptor, amb l’objectiu d’analitzar la major part dels aspectes i els gèneres de la polèdrica obra de Vallverdú. Així, doncs, aquest volum recull estudis sobre: l’ús i la concepció de la llengua, la geografia i la història del país, els referents clàssics en els discursos i les conferències, la poesia, els llibres personals i assagístics, el teatre, la narrativa, la seva obra com a historiador i com a crític literari i també com a escriptor traductor i traduït, sense bandejar vessants més íntims, literaris, com la correspondència, o personals, com la seva tasca de professor o a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan Ramon (ed.), Morir era plegar de viure? Noves mirades sobre Guillem Viladot, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2023 [Novetat]

Aquest volum aplega la major part de les intervencions que es van fer durant el Simposi Viladot, que tingué lloc dins l’any de commemoració del naixement del poeta, amb la voluntat d’oferir una visió tan polièdrica com l’obra mateixa de Viladot. Una visió construïda per investigadors especialistes en diferents camps amb anàlisis capdavanteres que proporcionaran una eina indispensable per a futures recerques i lectures, demostració del pensament del poeta —al seu Quadern de l’òbit, de 1999—, pres com a emblema d’aquest llibre, que morir no és plegar de viure, perquè Viladot continuarà viu mentre tingui lectors i exegetes de la seva obra.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesFont Martí, Mar; Maite Puig Tarré & Joan R. Veny-Mesquida (ed.), In memoriam Joan Julià-Muné. Miscel·lània d'homenatge, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2023

El Departament de Filologia Catalana i Comunicació i la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida van fer una crida entre els col·legues i amics acadèmics de Joan Julià-Muné perquè dediquessin un estudi en homenatge al nostre amic, professor del nostre departament, traspassat l'any 2020. Aquest volum pretén preservar la memòria del nostre estimat company amb el recull dels estudis científics dels que s'hi han volgut sumar, sobre temes lingüístics d'índole i enfocament molt diversos i una selecció biobibligràfica de la seva obra.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesMoreno Bedmar, Anna; Francesco Ardolino & Jordi Malé (ed.), Manuel de Pedrolo, una mirada oberta. Noves perspectives crítiques i didàctiques, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2019

El volum aplega la majoria de les intervencions de les Jornades Internacionals Manuel de Pedrolo, una mirada oberta, celebrades a la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2018. Està dividit en dues parts. La primera, sota l’epígraf de «Crítica», reuneix estudis crítics sobre diverses facetes de l’obra literària de Pedrolo: la llengua, la narrativa, la poesia, el teatre, els diaris, els articles i les traduccions, prenent també en consideració la seva presència en els àmbits audiovisual (cinema i televisió) i digital. La segona part, sota l’epígraf de «Didàctica», conté aportacions sobre algunes obres literàries pedrolianes considerades des de la perspectiva de l’ensenyament i el seu ús en les aules, tenint també en compte l’àmbit editorial i l’audiovisual.
     Com el subtítol de llibre indica, l’objectiu últim és oferir noves i diferents perspectives sobre l’obra d’un autor tan polièdric com Manuel de Pedrolo.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesCamps i Arbós, Josep, Imma Farré i Vilalta & Joan R. Veny-Mesquida (ed.), La ciutat d'ideals que volíem bastir. Màrius Torres i la literatura del seu temps, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2018

Aquest volum recull la major part de les intervencions que van tenir lloc en el si del II Simposi Internacional Màrius Torres, organitzat per la Càtedra Màrius Torres, que va constituir l’aportació acadèmica de més gruix als actes de celebració del 75è aniversari de la seva mort, l’any 2017.
     El volum aplega treballs científics sobre determinades qüestions del context literari del poeta i, també, sobre temes que donen prou compte de la seva polièdrica figura: la poesia de la primera meitat del segle XX, aspectes concrets de la seva obra des de diverses metodologies, com les de la crítica literària i de la didàctica, el paper de la música en MT des de diferents perspectives, les relectures de MT en poetes i artistes de la segona meitat del segle XX, com també les traduccions de l’obra de MT a altres llengües.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesCamps, Josep & Imma Farré (ed.), De poeta a poeta. 36 poetes comenten 36 poemes de Màrius Torres, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2017

Aquest llibre constitueix una de les aportacions de la CMT a la commemoració de dues efemèrides que s’escauen aquest any 2017 relacionades amb la vida i l’obra de Torres: el setanta-cinquè aniversari de la seva mort (Puig d’Olena, 1942) i el setantè de la primera edició de les seves Poesies (Coyoacán, Mèxic, 1947). El volum es concep com un diàleg polifònic entre el poeta lleidatà i altres poetes dels diversos territoris de parla catalana i de totes les generacions i estètiques, els quals, des de la seva perspectiva personal, fan la lectura d’un poema de Màrius Torres triat per ells mateixos, de manera que el llibre esdevé, també, una antologia col·lectiva del nostre poeta feta per poetes.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan R., Criticar el text. Per a una metodologia de l'aparat crític d'autor, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2015

L’elaboració d’una edició crítica passa per diverses fases: la fase heurística, de compilació i col·lació dels testimonis, la fase analítica, d’examen i selecció de les variants i de filiació dels testimonis, la fase sintètica, de constitució del text i dels aparats, i la fase ecdòtica, de disposició del text i dels aparats. L’aparat crític és el “document” que sistematitza i dóna fe d’aquesta feina, que no és altra que la de qüestionar, mot a mot, el text, és a dir, de criticar el text: per això el títol d’aquest estudi. Sense perdre de vista en cap moment que les condicions que determinen cada aparat poden variar molt d’un text a un altre, l’objectiu d’aquest treball és intentar sistematitzar la part de ciència que hi pugui haver en la disposició de l’aparat d’autor d’una edició crítica. Dominar la part de ciència hauria de ser condició prèvia per introduir-se en el món de l’ars edendi. Per això el subtítol d’aquest estudi.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesMalé, Jordi (ed.), Dones i literatura. Autores, lectures, personatges, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2013

Els anomenats estudis literaris de gènere o feminismes ofereixen noves perspectives per a la lectura de les obres en posar èmfasi en aspectes fins fa poc desatesos, com ara el tractament de la dona en la literatura o els diferents punts de vista de l’escriptura i la lectura masculines i femenines, entre altres. El present volum no vol ser sinó una petita aportació a aquest camp d’investigació, amb estudis sobre les dones com a escriptores i com a lectores, i també com a personatges literaris, a fi de posar en relleu algunes de les possibilitats d’aquest tipus de recerca i el rendiment que pot extreure-se’n.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan R. & Jordi Malé, (ed.), La filologia d’autor en els estudis literaris catalans, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2013

Aquest volum recull les intervencions que es van fer durant el I Congrés Internacional sobre Crítica Filològica i Ecdòtica. Textos Catalans dels Segles XIX i XX, que, amb el títol «La filologia d’autor en els estudis literaris», es va celebrar a la Universitat de Lleida els dies 4 i 5 d’octubre de 2012. L’objectiu del Congrés era contribuir a fer un estat de la qüestió no només de les edicions de textos catalans dels segles XIX i XX, sinó també dels estudis sobre la problemàtica d’aquests textos en relació amb el temps —el de la seva gènesi, el de la seva evolució i el de la seva transmissió—, per tal de donar un nou impuls a aquests estudis, d’una banda, i per establir una plataforma de debat de mètodes, tendències i disciplines, de l’altra.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan R. (ed.), I Simposi Màrius Torres, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2011

Aquest volum recull la major part de les intervencions que van tenir lloc en el si del I Simposi Màrius Torres, organitzat per la Càtedra Màrius Torres i dedicat monogràficament al gran escriptor de la ciutat, que va constituir l’aportació acadèmica de més gruix als actes de celebració del centenari del seu naixement, l’any 2010.
     Algunes de les intervencions d’aquest volum examinen l’època en què va viure Màrius Torres, especialment l’ambient teatral i el musical; unes altres analitzen les traduccions que va fer l’escriptor i també aquelles de què ha estat objecte la seva poesia; d’altres, encara, estudien la prosa dels seus contes; i, finalment, un darrer grup s’ocupa de la poesia i la seva vigència posterior.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesFalguera, Enric; Jordi Malé & Joan R. Veny-Mesquida (ed.), Llegir els clàssics. Lectures de literatura universal, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2010

El llibre aplega les aportacions de la VI Jornada sobre Literatura i Ensenyament, organitzada per l’Aula Màrius Torres, amb la col·laboració del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i altres institucions de la ciutat, dedicada a Llegir els clàssics, i altres contribucions que han estat encarregades per completar al volum.
     Després d'una reflexió teòrica sobre les obres clàssiques i la seva didàctica, s'hi troben els estudis sobre Tirant lo Blanc, Romeo i Julieta, El romanç de Tristany i Isolda, Madame Bovary, Maria Rosa, Allò que tal vegada s’esdevingué, Cròniques de la veritat oculta i Mirall trencat.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan R.; Jordi Malé & Andratx Badia (ed.), Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2009

Edició de la major part de les conferències, amb altres aportacions, que van constituir la IV Jornada sobre Literatura i ensenyament organitzada per l’Aula Màrius Torres, amb la col·laboració del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i l'IEC. El volum vol presentar noves aproximacions a algunes de les obres que són lectures per a les matèries de Llengua i literatura catalanes i Literatura catalana del Batxillerat, fetes pels especialistes següents: Helena Alonso, Ferran Carbó, Josep Maria Domingo, Francesc Foguet, Lluïsa Julià, Jordi Malé, Manel Ollé i Joan R. Veny-Mesquida.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesMalé, Jordi & Joan R. Veny-Mesquida (ed.), Les revistes literàries a la Catalunya d'entreguerres. Crítica, recepció, traducció, Lleida, Aula Màrius Torres & Pagès editors, 2008

Edició de les intervencions d'alguns dels membres del Grup de recerca GELIC (Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida) al seminari coorganitzat amb l'Aula Màrius Torres Les revistes literàries dels anys vint i trenta (2 de maig de 2007). Amb aportacions d'Helena Alonso, Enric Falguera, Imma Farré, Xavier Macià, Jordi Malé, Gemma Martínez, Montserrat Roser i Joan R. Veny-Mesquida.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàginesVeny-Mesquida, Joan R. & Jordi Malé (ed.), Literatura i ensenyament. Actes de les Jornades organitzades per l’Aula Màrius Torres, Lleida, Aula Màrius Torres, 2007

Edició de la major part de les conferències que van constituir les dues primeres Jornades sobre Literatura i ensenyament organitzades per l’Aula Màrius Torres, amb la col·laboració del Departament de Filologia Catalana i Comunicació i altres organismes de la Universitat de Lleida. El volum vol ser una contribució a l’anàlisi, des de diverses perspectives, del lloc que ha ocupat, ocupa i hauria d’ocupar la literatura dins l’ensenyament. Conté les aportacions de Carme Arenas, Jaume Aulet, Josep Borrell, Àlex Broch, Carles Miralles, Josep Murgades, Llorenç Soldevila i Enric Sullà.

amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal