Publicacions > Col·leccions >


Col·lecció Primera lliçó

La col·lecció Primera lliçó, que la CMT publica en coedició amb les Publicacions de l'Abadia de Montserrat i amb el suport de l'empresa Prefabricats Pujol de Mollerussa, vol oferir visions sumàries de les matèries relacionades amb la literatura perquè serveixin d'introducció per als lectors interessats. Els seus volums defugen els sòlits manuals i, amb una voluntat propedèutica i didascàlica, presenten aquestes matèries de forma clara i entenedora en capítols breus.+ info

Característiques dels volums i pautes de presentació d'originals


Volums publicats


Volums en premsa


Volums en preparació


separador

 

Cliqueu per veure'n algunes pàgines
Ballart, Pere, Primera lliçó sobre literatura, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023

Primera lliçó sobre literatura vol ser una aproximació teòrica però alhora didàctica i plena d’exemples a les dificultats d’explicar què és la literatura i al fet que la seva definició no pot prescindir ni de la descripció d’unes propietats formals, que la situen al costat d’altres disciplines artístiques, ni del suport d’un consens social, basat en valors diversos i canviants. La introducció a la categoria donarà cabuda a les teories més rellevants sobre la constitució del text literari i a una visió panoràmica de les seves varietats genèriques.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàgines
Bacardit, Ramon, Primera lliçó sobre Àngel Guimerà, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023

Primera lliçó sobre Àngel Guimerà proposa una primera part en què s’analitzen els aspectes més significatius de la biografia d’Àngel Guimerà, des dels més personals als referents a la seva projecció pública com a referent del catalanisme. En una segona part es fa una interpretació de la seva obra a partir dels temes recurrents i de l’evolució estilística de la seva obra incloent-hi la poesia i la narrativa, amb la intenció de plantejar un model hermenèutic que doni compte de la significació de la seva producció. En un tercer apartat es resseguirà la projecció i recepció del corpus guimeranià tant en el context català i hispànic com en l’internacional.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàgines
López-Pampló, Gonçal, Primera lliçó sobre l’assaig, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 [Novetat]

Primera lliçó sobre l'assaig pretén oferir una definició de l'assaig com a gènere literari, seguint patrons estètics i sociològics, i tenint en compte les aportacions de la retòrica, la pragmàtica, l'anàlisi del discurs i la teoria de la literatura, amb exemples de l’àmbit literari català homologables a la resta de literatures europees.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàgines
Rosselló, Ramon X., Primera lliçó sobre el teatre, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 [Novetat]

Primera lliçó sobre el teatre planteja una aproximació al teatre des de la concepció d’aquest com a text i com a espectacle. En aquest sentit, ofereix un recorregut pels elements bàsics de l’escriptura i de l’escenificació teatrals, així com també pels diferents components de la ficció que podem trobar en totes dues manifestacions. Així mateix, la part final del volum presenta un model d’anàlisi de la literatura dramàtica, per a la concreció del qual recorre a diferents exemples del teatre català.

 

Cliqueu per veure'n algunes pàgines
Veny-Mesquida, Joan Ramon, Primera lliçó sobre mètrica catalana, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 [Novetat]

Primera lliçó sobre mètrica catalana obre una sèrie dedicada a la mètrica, entesa com a mesura dels versos, i a la versificació catalanes, com a estructura i combinació dels versos. Aquest primer explica els constituents del vers català (síl·laba, ritme i rima) i els fenòmens que hi concorren, amb exemples il·lustratius i en relació, quan calgui, amb el seu context romànic, des dels punts de vista descriptiu, diacrònic i prescriptiu. Els altres volums es dedicaran a la descripció dels versos sil·labicoaccentuals catalans, als gèneres, les estrofes i les formes fixes usats en la nostra poesia i a les adaptacions al català dels versos i les estrofes de la versificació quantitativa clàssica.

 

Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés
Carbó, Ferran & Jordi Oviedo, Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 [Novetat]

Primera lliçó sobre Vicent Andrés Estellés revisa la poesia del poeta valencià més important de l'època contemporània. Incialment es presenta un breu recorregut per dades personals i culturals de la seua vida. Tot seguit s'estructura la seua trajectòria i evolució poètica en períodes i en dècades, les quals es caracteritzen. També es revisa el conjunt de la seua producció i s'aprofundeix en les obres més rellevants. Finalment es tracta la seua poètica i es comenten aspectes del seu estil literari.

 

Primera lliçó sobre el romanticisme
Sunyer, Magí, Primera lliçó sobre el romanticisme, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 [En premsa]

Primera lliçó sobre el romanticisme és una introducció al moviment enfocada en l’explicació dels conceptes teòrics de la seva poètica i dels seus elements constitutius, a partir dels textos teòrics i de la bibliografia específica, amb exemples de les seves diferents realitzacions.

 

Primera lliçó sobre els trobadors
Di Girolamo, Costanzo, Primera lliçó sobre els trobadors, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2022 [En premsa]

Primera lliçó sobre els trobadors és una nova visió que conté un panorama crític i raonat de la poesia trobadoresca elaborada per Costanzo Di Girolamo, un dels més reconeguts especialistes en la matèria, que ja havia dedicat un estudi monogràfic sobre el tema amb el reputat volum I trovatori (1989), amb tretze reimpressions (1989-2020) i una recentíssima segona edició (2021), com també una traducció al català (1994).

 

Primera lliçó sobre Francesc Vicent Garcia
Primera lliçó sobre Francesc Vicent Garcia, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 [En preparació]

Primera lliçó sobre Francesc Vicent Garcia presenta una visió actualitzada de la figura polièdrica del Rector de Vallfogona. Partint d'una revisió de la seva biografia i de la delimitació del corpus poètic que podem considerar d'atribució segura, el llibre se centra, primer, a assenyalar els vincles de la producció de Garcia amb la realitat literària de la Catalunya dels primers anys del Sis-cents. A continuació, s'hi analitzen els mecanismes compositius del poeta i s'ofereixen les principals claus de lectura de la seva obra. Finalment, s'hi explica el paper de Garcia com a creador d'una formula poètica que farà fortuna entre els seus contemporanis i el convertirà durant més de dos segles en el principal referent de les lletres catalanes, i en el poeta més important de la nostra tradició entre Ausiàs March i Verdaguer.

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó. Com llegir un poema
Primera lliçó. Com llegir un poema, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2024 [En preparació]

Primera lliçó. Com llegir un poema és una aproximació als diferents aspectes que integren el gènere de la lírica. El volum es planteja com un repàs descriptiu dels elements que formen part d’un poema, una presentació de les diferents estratègies de la lectura poètica i una eina per superar les dificultats que pot trobar el lector per fer sentit d’un text líric (tenint en compte el títol, la veu, el llenguatge, el to, la forma, les estructures líriques, etc). Més que una reflexió completament teòrica, el llibre vol seu una exposició pràctica i comentada de diferents poemes d’autors contemporanis i dels problemes que planteja la seva lectura.

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre la novel·la
Primera lliçó sobre la novel·la, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2023 [En preparació]

Primera lliçó sobre la novel·la ofereix una introducció al gènere literari més popular a partir de l’anàlisi dels diversos elements que el constitueixen. El llibre aplicarà diverses aproximacions teòriques a l’anàlisi d’exemples concrets, extrets de diverses tradicions literàries, amb l’objectiu de sintetitzar, de manera divulgativa, les principals aportacions a la teoria de la novel·la i, a la vegada, mostrar l’ampli ventall de propostes en què s’ha concretat la novel·la contemporània.

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autora

 

Primera lliçó sobre Manuel de Pedrolo
Primera lliçó sobre Manuel de Pedrolo, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre el renaixement
Primera lliçó sobre el renaixement, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre la il·lustració
Primera lliçó sobre la il·lustració, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre crítica textual
Primera lliçó sobre crítica textual, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre Ramon Llull
Primera lliçó sobre Ramon Llull, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre Joan Maragall
Primera lliçó sobre Joan Maragall, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre el barroc
Primera lliçó sobre el barroc, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre Josep Carner
Primera lliçó sobre Josep Carner, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre humanitats digitals
Primera lliçó sobre humanitats digitals, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor

 

Primera lliçó sobre Josep Maria Benet i Jornet
Primera lliçó sobre Josep Maria Benet i Jornet, Barcelona & Lleida, Publicacions de l'Abadia de Montserrat & Càtedra Màrius Torres, 2025 [En preparació]

 • Comprar el llibre
 • Sobre l'autor
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal