Recerca > Diccionari d'ús de recursos retòrics


Àmbits   Procediments   Termes   Cercar...   


Sons Significat Sintaxi Gramàtica Discurs

Operacions:

AddicióOmissióPermutacióRedistribucióSimilitudRepeticióReproduccióSeparacióUnió

Recursos:

Afèresi, Agnominació, Al·literació, Anagrama, Anaptixi, Antístrofe, Apòcope, Azeuxi, Cacofonia, Calambur, Contrepeterie, Dialefa, Diàstole, Dièresi, Dispròforon, Èctasi, Epèntesi, Epítesi, Eufonia, Fonosimbolisme, Harmonia imitativa, Homeopròforon, Homeòptoton, Homeotelèuton, Laudacisme, Malapropisme, Metacisme, Metàtesi, Onomatopeia, Palíndrom, Paràfrasi fònica, Paragoge, Paronomàsia, Pròtesi, Sil·lepsi, Similiter cadens, Similiter desinens, Sinalefa, Síncope, Sinèresi, Sístole, Zeuxi,Bibliografia i enllaços

Crèdits

Continguts: Dúnia Pla, Roger Urgell i Joan Ramon Veny-Mesquida

Aplicatiu web: Joan Ramon Veny-Mesquida

Darrera actualització: desembre de 2023

La realització d'aquesta web ha rebut un ajut de la

amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal