Corpus Literari Digital®

Manuscrits


Catàleg d'autors


MÀRIUS TORRES


Digitalització dels autògrafs de creació literària del llegat Màrius Torres conservat a la Biblioteca de la Universitat de Lleida, a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca del Monestir de Montserrat i a l'arxiu particular del Dr. Josep Saló, amic i metge del poeta al sanatori de Puig d'Olena. La disposició en aquesta pàgina segueix bàsicament l'ordenació que n'ha fet Margarida Prats a la seva tesi doctoral. Se n'està elaborant un índex de títols i de primers versos per facilitar l'accés als textos.

 


Poesia

Reculls autògrafs

Primers poemes (1927-1929) (1929)

Música de cambra i altres poemes (1934)

Per a Mercè Figueras. Tria de poesies de Màrius Torres (1936)

Invencions (1937)

Totes les poesies 1933-1938 (1938)

Tria de poesies de Màrius Torres per a Joan Sales (1938)

Obra poètica de Màrius Torres i Perenya (1942)

Altres reculls sense títol:

Mecanoscrit de treball del poeta (1933-1942)

Llistat i mecanografiats solts de poemes entre 1933-1941 (1941)


Plecs amb obra dispersa

Quadern amb esborranys (1936)

Mecanoscrits amb poemes solts revisats els anys 1937-1938 (1938)

Autògrafs conservats per Josep Saló (1936-1942)

Esborranys i versions conservats per Mercè Figueras (1936-1942)

Còpies autògrafes conservades per Joan Sales (1938-1942)

Autògrafs del període 1938-1940

Còpies trameses per Humbert Torres (1940)

Poemes inclosos en trameses epistolars (1940-1942)

Còpies autògrafes conservades per Maria Planas (1939-1942)

Manuscrit 3084 de la Biblioteca de Catalunya

Manuscrit 4527 de la Biblioteca de Catalunya

Originals i còpies conservats per la família Torres (1942)


Prosa

Contes

Iniciament (1933)

El cor i les roses (1933)

Llàstima que no hagués anat així (1933)

La segona amor (1933)

Història d'un gentleman (1933)

Romança sense paraules (1936)

Jardinet persa a la manera de Saadi, amb dibuixos de Josep Saló (1940)

(1r manuscrit, 2n manuscrit, 3r manuscrit i mecanoscrit)


Dietaris

Temptativa de novel·la en forma de dietari (1935)

Dietari íntim (1936-1937)

Dietari per a en Víctor (1936)


Apunts i notes disperses

Viatge al Pirineu lleidatà (1935)

Comentaris a fotografies:

De l’avi Marià i Màrius Torres (8 octubre 1937)

De Víctor Torres (6 octubre 1937)

Apunts per al retrat de Mercè Figueras

Notes sobre familiars

Reflexió sobre el fet d’escriure (6 octubre 1937)

Llibreta de notes particulars i cites de diversos autors

Notes sobre el lèxic de Ramon Llull:

Llibre d’amich e amat

Doctrina pueril (Llistat alfabètic de mots)

Variacions sobre un mateix tema («cogito, ergo sum») (21 febrer 1937)

Notes de lectura d’obres de Medicina:

Alfred Adler, «El sentido de la vida»

Les idées philosophiques de Bergson d’aprés les «Lettres a Zoé sur l’histoire des philosophiers» de Salomon Reinach

Nota / Notes II


Teatre

Una fantasma com n'hi ha poques (1935)


Traduccions

Poesia francesa

Poesia anglesa

Poesia trobadoresca 

Crèdits