Corpus Literari Digital®

Manuscrits


Catàleg d'autors


GABRIEL FERRATER


Digitalització dels materials conservats al llegat Gabriel Ferrater, constituït per autògrafs diversos, originals, galerades i paginades per a primeres edicions, edicions amb esmenes i anotacions autògrafes, com també alguns textos editats poc coneguts i altres materials complementaris.

 


Poesia

Da nuces pueris, 1960
     Exemplar amb anotacions autògrafes

Teoria dels cossos, 1966
     Original mecanoscrit
     Materials de la censura
     Fotocòpies de les galerades

Les dones i els dies, 1968
     Originals
     Galerades
     Paginades incompletes

Poemes solts
     Seis poesías de Gabriel Ferrater [amb anotacions autògrafes], «Quadernos
          hispanoamericanos» (Madrid) 110, febrer 1959, p. 160-165
     [Tres poemes] [amb una anotació autògrafa], «Poemes» 8, tardor 1964, p. II-III
     Mestre Foix de Sarrià [autògraf mecanoscrit, precedit de la carta manuscrita
          de J. V. Foix], 24 juliol 1970


Narrativa

Un cuerpo, o dos, 1951 (amb José M. de Martín)
     Original mecanoscrit


Quaderns d'anotacions

Agenda de 1966

 

Crèdits