Corpus Literari Digital

Biblioteca


Històries de la literatura


Textos

imatgeAquesta pàgina recull les digitalitzacions de les principals històries de la literatura catalana, algunes de les quals són actualment de difícil accés. S'ha preferit aplicar al terme "història literària" un sentit lax, a fi de no bandejar obres que no s'ocupen de tots els segles o de tots els gèneres, però que són, tanmateix, pel seu ressò o la seva rellevància en el moment de la seva publicació, útils. De moment, se n'ofereix sols una part.
[En procés de digitalització].

 

Consulta dels textos


• Couchu, Mr., Précis sur la romance catalane, 1779

• Jaubert de Passà, Francesc, Recherches historiques sur la Langue Catalane, 1824

• Pers y Ramona, Magín, Bosquejo histórico de la lengua y literatura catalana, 1850

• Cambouliu, Francesc R., Essai sur l'Histoire de la Littérature Catalane, 1857

• Pers y Ramona, Magín, Historia de la lengua y de la literatura catalana, 1857

• Cambouliu, Francesc R., Essai sur l'Histoire de la Littérature Catalane, 1858

• Feu, José Leopoldo, Datos y apuntes para la historia de la moderna literatura catalana, 1865

• Milà i Fontanals, Manuel, Resenya històrica y crítica dels antichs poetas catalans, 1865

• Balaguer, Víctor, Apuntaments y datos, 1866

• Cambouliu, Francesc R., Ensaig sobre l'historia de la Literatura Catalana, 1869

• Balaguer, Víctor, De la literatura catalana, 1875

• Cardona, Enrico, Dell'antica letteratura catalana. Studii, 1878

• Rubió y Ors, Joaquín, La Littérature catalane. Étude, 1879

• Rubió y Ors, Joaquin, Breve reseña del actual renacimiento de la lengua y literatura catalanas, 1880

• Tubino, Francisco M., Historia del Renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, 1880

• Savine, Albert, La Renaissance de la Poésie Catalane, 1887

• Rubió y Lluch, Antonio, El renacimiento clásico de la litertura catalana, 1889

• Denk, Otto, Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur, 1893

• Blanco García, P., Las literaturas regionales, 1894

• Morel-Fatio, Alfred, Katalanische Litteratur, 1897

• Bernad y Durand, Joseph, Obras poéticas del «Fénix Català» Francisco Fontanella precedidas d'un estudi de la literatura catalana desde sos origens fins á nostres dias y d'una biografia d'En Francisco Fontanella, 1899

• Font i Sagué, Norbert, Breu compendi de la història de la literatura catalana, 1900

• Rubió i Lluch, Antonio, Literatura catalana, 1901

• Rubió y Lluch, Antonio, Discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académico de 1901 á 1902, 1901

• Cambouliu, Francesc R., La literatura catalana antiga (Assaig histórich), 1910

• Milà i Fontanals, Manuel, Resenya històrica y crítica dels antichs poetas catalans, 1910

• Nicolau d'Olwer, Lluís, Introducción al estudio de la literatura catalana, 1914-1915

• Giner de los Ríos, Hermenegildo (amb Juan Givanel y Mas), Manual de literatura nacional y extranjera antigua y moderna. 2ª parte: Literatura extranjera. 2ª y última sección: Literaturas hispanas especiales y regionales, 1917

• Nicolau d'Olwer, Lluís, Literatura catalana: perspectiva general, 1917

• Casella, Mario, Agli albori del romanticismo e del moderno Rinascimento catalano, 1918

• Montoliu, Manuel de, Manual d'història crítica de la literatura catalana moderna. Primera part (1823-1900), 1922

• Comerma Vilanova, Josep, Història de la literatura catalana, 1923

• Amade, Jean, Origines et premières manifestations de la renaissance littéraire en Catalogne au XIXe siècle, 1924

• Amade, Jean, Bibliographie critique pour l'étude des origines et premières manifestations de la renaissance littéraire en Catalogne au XIXe siècle, 1924

• Nicolau d'Olwer, Lluís, Resum de literatura catalana, 1927

• Pons, Joseph-Sébastien, La littérature catalane en Roussillon au XVIIè et au XVIIIè siècle, 1929

• Garcia Silvestre, Manuel, Història sumària de la literatura catalana, 1932

• Giese, W., Grundzüge der Entwicklung der älteren katalanischen Literatur, 1932

• Bertrand, J. J. A., La littérature catalane contemporaine 1833-1933, 1933

• Almela y Vives, Francisco, La Literatura valenciana, 1934

• Pelegrí i Torné, Bonaventura, Lleida en la Renaixença literària de Catalunya, 1935

• Xuriguera, Ramon, L'aportació de l'Occident català a l'obra de la Renaixença, 1936

• Tasis i Marca, Rafael, La literatura catalana moderna, 1937

• Riquer, Martín de, Resumen de literatura catalana, 1947

• Rubió i Balaguer, Jordi, Literatura catalana, 1949-1958

• Ruiz i Calonja, Joan, Història de la literatura catalana, 1954

• Montoliu, Manuel de, Les grans personalitats de la literatura catalana, 1957-1962

• Molas, Joaquim & Josep Romeu, Literatura catalana antiga, 1961-1964

• Soldevila, Ferran (dir.), Un segle de vida catalana 1814-1930, 1961

• Riquer, Martí de & Antoni Comas, Història de la literatura catalana, 1964

• Llompart, Josep Maria, La literatura moderna a les Balears, 1964

• Molas, Joaquim, La literatura de postguerra, 1966

• Vila, Albert, Compendi de literatura catalana, 1967-1968

• Pons, Josep Sebastià & Josep M. Castellet, Littérature catalane, 1968

• Llompart, Josep Maria, Literatura mallorquina contemporanea, 1969

• Fuster, Joan, Literatura catalana contemporània, 1971

• Riquer, Martí de, Literatura catalana medieval, 1972

• Terry, Arthur, Catalan literature. A Literary History of Spain, 1972

• Fuster, Joan, Literatura catalana contemporánea, 1975

• Colón, Germán, Literatura catalana, 1975

• Brummer, Rudolf, Katalanische Sprache und Literatur, 1975

• Vila, Albert, Literatura catalana, 1976

• Terry, Arthur & Joaquim Rafel, Introducción a la lengua y la literatura catalanas, 1977

• Roca-Pons, Josep, Introduction to Catalan Literature, 1977

• Vallverdú, Josep, Història de la literatura catalana, 1978

• Vallverdú, Josep, Història de la literatura catalana, 1978

• Cabré, Jaume, Joan F. Mira & Josep Palomero (amb la col. d'Adorada Blai), Història de la literatura catalana amb textos, 1979

• V[idal]. Solanas, Juan , Historia de la literatura catalana, 1980

• Carbonell, Antoni, Anton M. Espadaler, Jordi Llovet & Antònia Tayadella, Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies, 1979

• Molas, Joaquim & Josep Massot (dir.), Diccionari de la literatura catalana, 1979

• Vidal Alcover, Jaume, Síntesi d'història de la literatura catalana, 1980

• Verdaguer, Pere, Histoire de la Littérature Catalane, 1981

• Rubió i Balaguer, Jordi, Història de la literatura catalana, 1984-1986

• Riquer, Martí de & Antoni Comas, Història de la literatura catalana, 1984-1985

• Prado, J. M. & F. Vallverdú (dir.), Història de la literatura catalana, 1984

• Gadea, Ferran, Literatura catalana medieval, 1986

• Carbonell, Antoni, Literatura catalana del segle XIX: del romanticisme al naturalisme, 1986

• Molas, Joaquim (dir.), Història de la literatura catalana, 1986-1988

• Bargalló Valls, Josep, Literatura catalana del segle XVI al XVIII, 1987

• Espadaler, Anton Maria, Història de la literatura catalana, 1993

• Bonells, Jordi, Histoire de la littérature catalane, 1994

• Armengol Galemí, Roser, LiteCard. Autors i obres de la literatura catalana, 1995

• Bordons, Glòria & Jaume Subirana (ed.), Literatura catalana contemporània, 1999

• Dhingra, Anil & Ramon Bassa i Martín (ed.), La Literatura catalana contemporánea (desde 1939). Una aproximación, 2000

• Bou, Enric (coord.), Nou Diccionari 62 de la Literatura Catalana, 2000

• Terry, Arthur, A companion to Catalan literature, 2003

• Mas i Vives, Joan (dir.) & Francesc Perelló Felani (coord.), Diccionari del Teatre de les Illes Balears, 2003 i 2006


Cercador

imatgeS'ha fet un buidatge exhaustiu del contingut de les històries de la literatura i s'ha introduït dins una base de dades, constituïda per l'inventari de tots els autors, les obres, les publicacions periòdiques i els moviments que hi són esmentats. El cercador dóna accés a aquests materials de dues maneres diferents:
     • A través de les llistes desplegables d'autors, títols d'obres i de publicacions periòdiques, per buscar les pàgines de les històries de la literatura on apareixen esmentats els registres [en procés d'elaboració].
     • Cerca de paraules, per buscar segments de text (una paraula, una expressió) dins el contingut de les històries de la literatura buidades. L'aplicatiu cerca o bé paraules senceres o bé expressions completes i literals (amb totes les seves paraules). Aquesta cerca es fa sobre text obtingut automàticament mitjançant OCR (Reconeixemnt Òptic de Caràcters), la fiabilitat del qual no és del 100%.
     Els resultats de les consultes visualitzen les pàgines de les històries de la premsa buidades on apareix cada registre.

 

Consultes al cercador

 

Referències de les edicions
Crèdits
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal