Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > J. V. Foix


Aquesta pàgina recull les digitalitzacions de les primeres edicions dels llibres d'obra poètica (en vers i en prosa) i assagística de J. V. Foix. Algunes d'elles (les de les Edicions de L'Amic de les Arts, per exemnple), de tirades curtíssimes, són del tot introbables, de manera que aquestes reproduccions permeten consultar uns volums de difícil accés, d'una extraordinària bellesa tipogràfica, sovint il·lustrades per artistes de primer ordre. Els exemplars d'aquestes edicions que s'han conservat amb anotacions autògrafes es poden consultar a la secció Manuscrits.
J. V. Foix
Array
(
  [1927-12-31:Gertrudis] => Array
    (
      ["451"] => 

Sumari de Gertrudis Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927

) [1932-12-31:KRTU] => Array ( ["452"] =>

Sumari de KRTU KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932

) [1934-12-31:Revolució catalanista] => Array ( ["466"] =>

Sumari de Revolució catalanista Revolució catalanista, Barcelona, Edicions Monitor, 1934

) [1947-12-31:Sol, i de dol] => Array ( ["453"] =>

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1935-1936

) [1949-12-31:Les irreals omegues] => Array ( ["1303"] =>

  Les irreals omegues, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

["243"] =>

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, 2a ed., Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

) [1951-12-31:Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera] => Array ( ["454"] =>

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, Barcelona, Edicions Dau al set, 1951

) [1953-12-31:On he deixat les claus...] => Array ( ["455"] =>

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1953

) [1956-04-18:Del «Diari 1918»] => Array ( ["456"] =>

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», Barcelona, Joaquim Horta Editor, 1956

) [1960-12-31:Onze Nadals i un Cap d'Any] => Array ( ["457"] =>

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1960

) [1963-12-31:Carta a Joan Salvat-Papasseit] => Array ( ["2120"] =>

Sumari de Carta a Joan Salvat-Papasseit Carta a Joan Salvat-Papasseit, Madrid, Índice de artes y letras, 1963

) [1963-12-31:L'estrella d'En Perris] => Array ( ["267"] =>

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 1963

) [1964-12-19:Obres poètiques] => Array ( ["458"] =>

•  Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964

["2099"] =>

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

["1469"] =>

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 129-142

["1471"] =>

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 173-196

["1476"] =>

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 277-317

["857"] =>

Sumari de Gertrudis Gertrudis, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 11-30

["858"] =>

Sumari de KRTU KRTU, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 31-56

["1474"] =>

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 229-266

["1468"] =>

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 101-128

["1470"] =>

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 143-172

["1473"] =>

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 203-228

["1475"] =>

Sumari de Quatre nus Quatre nus, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 267-276

["859"] =>

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 57-100

) [1965-12-31:Catalans de 1918] => Array ( ["1322"] =>

  Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965

) [1965-12-31:Escenificació de cinc poemes] => Array ( ["459"] =>

Sumari de Escenificació de cinc poemes Escenificació de cinc poemes, Barcelona, Editorial Rocas, 1965

) [1967-12-25:tota amor és latent en l'altra amor] => Array ( ["2038"] =>

Sumari de tota amor és latent en l'altra amor tota amor és latent en l'altra amor, Barcelona, Filograf, R. G. M., Institut d'Art Gràfic, 1967

) [1969-04-30:Els lloms transparents] => Array ( ["278"] =>

Sumari de Els lloms transparents Els lloms transparents, Barcelona, Edicions 62, 1969

) [1970-12-31:Allò que no diu la Vanguardia] => Array ( ["313"] =>

Sumari de Allò que no diu la Vanguardia Allò que no diu la Vanguardia, Barcelona, Edicions Proa, 1970

) [1970-12-31:La pell de la pell] => Array ( ["1310"] =>

  La pell de la pell, Barcelona, Polígrafa, 1970

) [1971-12-31:Mots i maons o a cascú el seu] => Array ( ["1323"] =>

  Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1971

) [1972-12-06:Tocant a mà...] => Array ( ["302"] =>

Sumari de Tocant a mà... Tocant a mà..., Barcelona, Edicions 62, 1972

) [1972-12-31:Desa aquests llibres al calaix de baix] => Array ( ["309"] =>

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions Nauta, 1972

) [1973-11-30:Catalans de 1918] => Array ( ["760"] =>

Sumari de Catalans de 1918 Catalans de 1918, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1973

) [1973-11-30:Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment] => Array ( ["462"] =>

Sumari de Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment, Barcelona, Tarot/6, 1973

) [1974-12-31:97 notes sobre ficcions poncianes] => Array ( ["1313"] =>

  97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, Polígrafa, 1974

) [1975-04-29:Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg]] => Array ( ["1477"] =>

Sumari de Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg] Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg], Barcelona, Galeria 42, 1975

) [1975-08-03:És quan dormo que hi veig clar] => Array ( ["1479"] =>

Sumari de És quan dormo que hi veig clar És quan dormo que hi veig clar, Barcelona, Filograf - R. G. M., 1975

) [1975-12-31:Quatre colors aparien el món] => Array ( ["1316"] =>

  Quatre colors aparien el món, Barcelona, Gustau Gili, 1975

) [1975-12-31:Sol, i de dol] => Array ( ["1318"] =>

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1975

) [1976-01-28:La pell de la pell] => Array ( ["460"] =>

Sumari de La pell de la pell La pell de la pell, [Barcelona], [L'autor], 1976

) [1976-03-31:Darrer Comunicat] => Array ( ["461"] =>

Sumari de Darrer Comunicat Darrer Comunicat, Barcelona, Edicions 62, 1976

) [1978-12-31:Sol, i de dol] => Array ( ["1321"] =>

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1978

) [1981-10-31:Diari 1918] => Array ( ["463"] =>

Sumari de Diari 1918 Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981

) [1984-10-01:Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa] => Array ( ["856"] =>

Sumari de Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984

) [1984-12-31:L'Estació] => Array ( ["465"] =>

  L'Estació, Barcelona, Taché, 1984

) [1985-12-15:Cròniques de l'ultrason. L'Estació] => Array ( ["1327"] =>

•  Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985

) [1985-12-31:Cròniques de l'ultrason. L'Estació] => Array ( ["1330"] =>

  L'Estació, dins Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985, p. 79-88

) )

Poesia en vers

Poesia en prosa

Poesia en vers i en prosa

Sumari de Gertrudis Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927

Sumari de KRTU KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1935-1936

  Les irreals omegues, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, 2a ed., Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, Barcelona, Edicions Dau al set, 1951

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1953

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», Barcelona, Joaquim Horta Editor, 1956

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1960

Sumari de Carta a Joan Salvat-Papasseit Carta a Joan Salvat-Papasseit, Madrid, Índice de artes y letras, 1963

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 1963

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 129-142

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 173-196

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 277-317

Sumari de Gertrudis Gertrudis, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 11-30

Sumari de KRTU KRTU, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 31-56

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 229-266

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 101-128

Sumari de Obres poètiques Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 143-172

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 203-228

Sumari de Quatre nus Quatre nus, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 267-276

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 57-100

Sumari de Escenificació de cinc poemes Escenificació de cinc poemes, Barcelona, Editorial Rocas, 1965

Sumari de tota amor és latent en l'altra amor tota amor és latent en l'altra amor, Barcelona, Filograf, R. G. M., Institut d'Art Gràfic, 1967

Sumari de Allò que no diu la Vanguardia Allò que no diu la Vanguardia, Barcelona, Edicions Proa, 1970

  La pell de la pell, Barcelona, Polígrafa, 1970

Sumari de Tocant a mà... Tocant a mà..., Barcelona, Edicions 62, 1972

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions Nauta, 1972

Sumari de Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment, Barcelona, Tarot/6, 1973

  97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, Polígrafa, 1974

Sumari de Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg] Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg], Barcelona, Galeria 42, 1975

Sumari de És quan dormo que hi veig clar És quan dormo que hi veig clar, Barcelona, Filograf - R. G. M., 1975

  Quatre colors aparien el món, Barcelona, Gustau Gili, 1975

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1975

Sumari de La pell de la pell La pell de la pell, [Barcelona], [L'autor], 1976

Sumari de Darrer Comunicat Darrer Comunicat, Barcelona, Edicions 62, 1976

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1978

Sumari de Diari 1918 Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981

Sumari de Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984

  L'Estació, Barcelona, Taché, 1984

  Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985

  L'Estació, dins Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985, p. 79-88

Assaig literari

Obres completesProsa - assaig

Sumari de Revolució catalanista Revolució catalanista, Barcelona, Edicions Monitor, 1934

  Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965

Sumari de Els lloms transparents Els lloms transparents, Barcelona, Edicions 62, 1969

  Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1971

Sumari de Catalans de 1918 Catalans de 1918, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Gertrudis Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927

Sumari de KRTU KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932

Sumari de Revolució catalanista Revolució catalanista, Barcelona, Edicions Monitor, 1934

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1935-1936

  Les irreals omegues, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, 2a ed., Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, Barcelona, Edicions Dau al set, 1951

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1953

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», Barcelona, Joaquim Horta Editor, 1956

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1960

Sumari de Carta a Joan Salvat-Papasseit Carta a Joan Salvat-Papasseit, Madrid, Índice de artes y letras, 1963

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 1963

•  Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 129-142

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 173-196

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 277-317

Sumari de Gertrudis Gertrudis, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 11-30

Sumari de KRTU KRTU, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 31-56

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 229-266

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 101-128

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 143-172

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 203-228

Sumari de Quatre nus Quatre nus, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 267-276

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 57-100

  Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965

Sumari de Escenificació de cinc poemes Escenificació de cinc poemes, Barcelona, Editorial Rocas, 1965

Sumari de tota amor és latent en l'altra amor tota amor és latent en l'altra amor, Barcelona, Filograf, R. G. M., Institut d'Art Gràfic, 1967

Sumari de Els lloms transparents Els lloms transparents, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari de Allò que no diu la Vanguardia Allò que no diu la Vanguardia, Barcelona, Edicions Proa, 1970

  La pell de la pell, Barcelona, Polígrafa, 1970

  Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1971

Sumari de Tocant a mà... Tocant a mà..., Barcelona, Edicions 62, 1972

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions Nauta, 1972

Sumari de Catalans de 1918 Catalans de 1918, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment, Barcelona, Tarot/6, 1973

  97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, Polígrafa, 1974

Sumari de Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg] Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg], Barcelona, Galeria 42, 1975

Sumari de És quan dormo que hi veig clar És quan dormo que hi veig clar, Barcelona, Filograf - R. G. M., 1975

  Quatre colors aparien el món, Barcelona, Gustau Gili, 1975

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1975

Sumari de La pell de la pell La pell de la pell, [Barcelona], [L'autor], 1976

Sumari de Darrer Comunicat Darrer Comunicat, Barcelona, Edicions 62, 1976

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1978

Sumari de Diari 1918 Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981

Sumari de Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984

  L'Estació, Barcelona, Taché, 1984

•  Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985

  L'Estació, dins Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985, p. 79-88

  97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, Polígrafa, 1974

Sumari de Allò que no diu la Vanguardia Allò que no diu la Vanguardia, Barcelona, Edicions Proa, 1970

Sumari de Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg] Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg], Barcelona, Galeria 42, 1975

Sumari de Carta a Joan Salvat-Papasseit Carta a Joan Salvat-Papasseit, Madrid, Índice de artes y letras, 1963

  Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965

Sumari de Catalans de 1918 Catalans de 1918, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, Barcelona, Edicions Dau al set, 1951

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 129-142

  Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985

Sumari de Darrer Comunicat Darrer Comunicat, Barcelona, Edicions 62, 1976

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», Barcelona, Joaquim Horta Editor, 1956

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 173-196

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 277-317

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions Nauta, 1972

Sumari de Diari 1918 Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981

Sumari de Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment, Barcelona, Tarot/6, 1973

Sumari de Els lloms transparents Els lloms transparents, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari de És quan dormo que hi veig clar És quan dormo que hi veig clar, Barcelona, Filograf - R. G. M., 1975

Sumari de Escenificació de cinc poemes Escenificació de cinc poemes, Barcelona, Editorial Rocas, 1965

Sumari de Gertrudis Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927

Sumari de Gertrudis Gertrudis, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 11-30

Sumari de Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984

Sumari de KRTU KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932

Sumari de KRTU KRTU, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 31-56

  L'Estació, Barcelona, Taché, 1984

  L'Estació, dins Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985, p. 79-88

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 1963

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 229-266

  La pell de la pell, Barcelona, Polígrafa, 1970

Sumari de La pell de la pell La pell de la pell, [Barcelona], [L'autor], 1976

  Les irreals omegues, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, 2a ed., Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 101-128

  Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1971

Sumari de Obres poètiques Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1953

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 143-172

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1960

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 203-228

  Quatre colors aparien el món, Barcelona, Gustau Gili, 1975

Sumari de Quatre nus Quatre nus, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 267-276

Sumari de Revolució catalanista Revolució catalanista, Barcelona, Edicions Monitor, 1934

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1935-1936

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 57-100

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1975

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1978

Sumari de Tocant a mà... Tocant a mà..., Barcelona, Edicions 62, 1972

Sumari de tota amor és latent en l'altra amor tota amor és latent en l'altra amor, Barcelona, Filograf, R. G. M., Institut d'Art Gràfic, 1967

1927: Gertrudis

Sumari de Gertrudis Gertrudis, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1927

Sumari de Gertrudis Gertrudis, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 11-30

1932: KRTU

Sumari de KRTU KRTU, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1932

Sumari de KRTU KRTU, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 31-56

1934: Revolució catalanista

Sumari de Revolució catalanista Revolució catalanista, Barcelona, Edicions Monitor, 1934

1947: Sol, i de dol

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1935-1936

Sumari de Sol, i de dol Sol, i de dol, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 57-100

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1975

  Sol, i de dol, Barcelona, Edicions 62, 1978

1948: Les irreals omegues

  Les irreals omegues, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, 2a ed., Barcelona, L'Amic de les Arts, 1948-1949

Sumari de Les irreals omegues Les irreals omegues, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 101-128

1951: Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, Barcelona, Edicions Dau al set, 1951

Sumari de Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera Còpia d'una lletra tramesa a na Madrona Puignau de Palau ça Verdera, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 129-142

1953: On he deixat les claus...

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1953

Sumari de On he deixat les claus... On he deixat les claus..., dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 143-172

1956: Del «Diari 1918»

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», Barcelona, Joaquim Horta Editor, 1956

Sumari de Del «Diari 1918» Del «Diari 1918», dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 173-196

1957: Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, de Sent Jacme de Cuba, les cobles que li tramès, parla-y també d'en Joseph Roca e Ponç, de la metexa universitat

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

1960: Onze Nadals i un Cap d'Any

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts, 1960

Sumari de Onze Nadals i un Cap d'Any Onze Nadals i un Cap d'Any, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 203-228

1962: Lletra a Joan Salvat-Papasseit

Sumari de Carta a Joan Salvat-Papasseit Carta a Joan Salvat-Papasseit, Madrid, Índice de artes y letras, 1963

1963: L'estrella d'En Perris

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, Barcelona, Editorial Fontanella, 1963

Sumari de L'estrella d'En Perris L'estrella d'En Perris, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 229-266

1964: Desa aquests llibres al calaix de baix

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 277-317

Sumari de Desa aquests llibres al calaix de baix Desa aquests llibres al calaix de baix, Barcelona, Edicions Nauta, 1972

1964: Obres poètiques

Sumari de Obres poètiques Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964

1964: Quatre nus

Sumari de Quatre nus Quatre nus, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 267-276

1965: Catalans de 1918

  Catalans de 1918, Barcelona, Edicions 62, 1965

Sumari de Catalans de 1918 Catalans de 1918, 2a ed., Barcelona, Edicions 62, 1973

1965: Escenificació de cinc poemes

Sumari de Escenificació de cinc poemes Escenificació de cinc poemes, Barcelona, Editorial Rocas, 1965

1967: tota amor és latent en l'altra amor

Sumari de tota amor és latent en l'altra amor tota amor és latent en l'altra amor, Barcelona, Filograf, R. G. M., Institut d'Art Gràfic, 1967

1969: Els lloms transparents

Sumari de Els lloms transparents Els lloms transparents, Barcelona, Edicions 62, 1969

1970: Allò que no diu la Vanguardia

Sumari de Allò que no diu la Vanguardia Allò que no diu la Vanguardia, Barcelona, Edicions Proa, 1970

1970: Darrer Comunicat

Sumari de Darrer Comunicat Darrer Comunicat, Barcelona, Edicions 62, 1976

1970: La pell de la pell

  La pell de la pell, Barcelona, Polígrafa, 1970

Sumari de La pell de la pell La pell de la pell, [Barcelona], [L'autor], 1976

1971: Mots i maons o a cascú el seu

  Mots i maons o a cascú el seu, Barcelona, L'Amic de les Arts, 1971

1972: Tocant a mà...

Sumari de Tocant a mà... Tocant a mà..., Barcelona, Edicions 62, 1972

1973: Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment

Sumari de Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment Els Amants. Forma uniforme amb semença de ment, Barcelona, Tarot/6, 1973

1974: 97 notes sobre ficcions poncianes

  97 notes sobre ficcions poncianes, Barcelona, Polígrafa, 1974

1975: Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món...

Sumari de Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg] Càntic del Sol / Quatre colors aparien el món... [catàleg], Barcelona, Galeria 42, 1975

1975: És quan dormo que hi veig clar

Sumari de És quan dormo que hi veig clar És quan dormo que hi veig clar, Barcelona, Filograf - R. G. M., 1975

1975: Quatre colors aparien el món

  Quatre colors aparien el món, Barcelona, Gustau Gili, 1975

1981: Diari 1918

Sumari de Diari 1918 Diari 1918, Barcelona, Edicions 62, 1981

1984: Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa

Sumari de Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa Homenatge a Josep V. Foix amb motiu d'ésser-li conferit el grau de Doctor Honoris Causa, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1984

1984: L'Estació

  L'Estació, Barcelona, Taché, 1984

  L'Estació, dins Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985, p. 79-88

1985: Cròniques de l'ultrason. L'Estació

  Cròniques de l'ultrason. L'Estació, Barcelona, Edicions L'Amic de les Arts / Edicions dels Quaderns Crema, 1985imatge
imatge
imatge
imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal