Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Narcís Oller


Aquesta pàgina acull les digitalitzacions de les edicions i reedicions dels llibres publicats en vida per Narcís Oller.
Narcís Oller
Array
(
  [1879-12-31:Cróquis del natural] => Array
    (
      ["1845"] => 

Sumari de Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

) [1882-12-31:La Papallona] => Array ( ["1496"] =>

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

) [1883-12-31:Notas de color] => Array ( ["1570"] =>

Sumari de Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

) [1884-12-31:L'Escanya-pobres] => Array ( ["1555"] =>

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

) [1885-12-31:Vilaniu] => Array ( ["1498"] =>

Sumari de Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

) [1888-12-31:De tots colors] => Array ( ["1514"] =>

Sumari de De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

) [1890-12-31:Isabel de Galcerán] => Array ( ["1521"] =>

Sumari de Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

) [1890-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1517"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

) [1891-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1527"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

["1524"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

["1525"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

) [1892-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1528"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

) [1893-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1526"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

) [1894-12-31:La Blusa] => Array ( ["1499"] =>

Sumari de La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

) [1896-12-31:Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896] => Array ( ["1520"] =>

Sumari de Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

) [1897-12-31:Figura y Paisatge] => Array ( ["1512"] =>

Sumari de Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

) [1898-12-31:La Bogería] => Array ( ["1502"] =>

Sumari de La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

) [1900-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1516"] =>

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

) [1900-12-31:Teatre d'aficionats] => Array ( ["1913"] =>

Sumari de Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

["2031"] =>

Sumari de La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

["2027"] =>

Sumari de Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

["2032"] =>

Sumari de Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

["2033"] =>

Sumari de Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

["2029"] =>

Sumari de Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

) [1902-12-31:La Papallona] => Array ( ["1566"] =>

Sumari de La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

) [1903-12-31:L'Escanya-pobres] => Array ( ["1567"] =>

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

) [1906-12-31:Pilar Prim] => Array ( ["1539"] =>

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

["1513"] =>

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

) [1906-12-31:Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs]] => Array ( ["1578"] =>

•  Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

["1582"] =>

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

) [1914-12-31:Rurals y urbanes] => Array ( ["1558"] =>

Sumari de Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

) [1917-07-15:El Trasplantat] => Array ( ["1696"] =>

Sumari de El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

["1934"] =>

Sumari de El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

) [1918-12-31:Al llapis y a la ploma. Varia] => Array ( ["1559"] =>

•  Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

["1939"] =>

Sumari de Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

["1945"] =>

Sumari de Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

) [1920-12-31:La Bogeria] => Array ( ["1540"] =>

Sumari de La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

) [1921-12-31:Traduccions selectes] => Array ( ["1666"] =>

Sumari de Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

) [1923-07-07:La vena als ulls] => Array ( ["1562"] =>

Sumari de La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

) [1923-11-10:La Papallona] => Array ( ["1765"] =>

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

) [1924-04-12:La soldadura] => Array ( ["1563"] =>

Sumari de La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

["1967"] =>

Sumari de La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

) [1925-05-30:La bufetada] => Array ( ["1509"] =>

Sumari de La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

) [1926-05-01:L'escanya pobres] => Array ( ["1510"] =>

Sumari de L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

) [1926-12-31:Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs]] => Array ( ["1581"] =>

Sumari de El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres] => Array ( ["1683"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1685"] =>

Sumari de L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

["1684"] =>

Sumari de La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu] => Array ( ["1686"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1687"] =>

Sumari de Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1] => Array ( ["1596"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1597"] =>

Sumari de La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2] => Array ( ["1600"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1601"] =>

Sumari de La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim] => Array ( ["1598"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1599"] =>

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria] => Array ( ["1688"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1691"] =>

Sumari de El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

["1692"] =>

Sumari de Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

["1689"] =>

Sumari de La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

["1690"] =>

Sumari de La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller] => Array ( ["1595"] =>

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma] => Array ( ["1606"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1607"] =>

Sumari de Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

["1609"] =>

Sumari de Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

["1608"] =>

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural] => Array ( ["1729"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1730"] =>

Sumari de Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

["1594"] =>

Sumari de Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

["1731"] =>

Sumari de Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors] => Array ( ["1611"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1612"] =>

Sumari de De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

["1613"] =>

Sumari de Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

["1614"] =>

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats] => Array ( ["1788"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1800"] =>

Sumari de El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

["1795"] =>

Sumari de Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

["1802"] =>

Sumari de La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

["1794"] =>

Sumari de La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

["1796"] =>

Sumari de Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

["1793"] =>

Sumari de Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

["1797"] =>

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

["1801"] =>

Sumari de Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària)] => Array ( ["1803"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

) [1930-12-31:Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre)] => Array ( ["1813"] =>

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

) [1962-12-31:Memòries literàries. Història dels meus llibres] => Array ( ["1577"] =>

Sumari de Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

) )

Narrativa

Sumari de La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Novel·la

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari de Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari de La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari de La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari de La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari de L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari de L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari de La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari de La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari de La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

Sumari de La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari de Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

Narrativa breu

Sumari de Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari de Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari de De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari de Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari de Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari de Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari de El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

Sumari de El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari de Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari de Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari de Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari de La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari de La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari de El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari de Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari de La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

Sumari de Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari de Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari de De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari de Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari de Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

Sumari de Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

Sumari de Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

Teatre

Sumari de La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari de La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari de Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari de Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari de Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari de Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

Sumari de Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari de Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari de El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari de Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari de La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari de La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari de Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari de Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari de Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Obres completes

Sumari de Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Autobiografies i memòries

Sumari de Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Altres

Sumari de Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari de Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari de Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari de Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari de Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari de De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari de Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari de La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari de Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari de Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari de La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari de Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari de La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari de Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari de Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari de Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari de Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

Sumari de La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

•  Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari de Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari de El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari de El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

•  Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari de Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari de Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari de La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari de Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari de La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari de La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari de La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari de La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari de L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari de El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari de Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari de La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

•  Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

Sumari de Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

•  Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari de Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari de La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari de La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

•  Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari de Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

•  Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari de Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

Sumari de Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

•  Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari de Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

•  Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari de Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari de La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari de La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari de Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari de Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari de Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Sumari de Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Sumari de Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari de Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari de Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari de Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari de Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari de De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari de De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari de Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari de El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

Sumari de El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari de El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari de El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari de El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari de Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari de Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari de Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari de Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari de Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari de L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari de L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari de La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari de La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari de La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari de La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari de La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari de La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari de La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari de La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari de La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari de La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

Sumari de La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari de La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari de La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari de La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

Sumari de La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari de La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari de Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari de Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari de Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari de Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari de Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Sumari de Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari de Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

Sumari de Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari de Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari de Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

Sumari de Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari de Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari de Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari de Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari de Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari de Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Sumari de Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

Sumari de Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari de Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

1879: Croquis del natural

Sumari de Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari de Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

1882: La Papallona

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari de La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari de La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari de La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

1884: L'Escanyapobres

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari de L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari de L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari de L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

1885: Vilaniu

Sumari de Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari de Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

1888: De tots colors

Sumari de De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari de De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

1890: Isabel de Galceran

Sumari de Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari de Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

1890: La Febre d'Or

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari de La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari de La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari de La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

1896: Discurs llegit en la Festa dels Jocs Florals de l'any 1896

Sumari de Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

1897: Figura i paisatge

Sumari de Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari de Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

1898: La Bogeria

Sumari de La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari de La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari de La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

1900: El marit que dorm

Sumari de Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

1900: Els pantalons

Sumari de Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari de Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

1900: La grossa

Sumari de La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

1900: Médico-cirujano

Sumari de Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari de Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

1900: Qui no en té se'n busca

Sumari de Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

1900: Teatre d'aficionats

Sumari de Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

1906: Pilar Prim

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari de Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

1906: Renyines d'enamorats. Tres monòlegs

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari de Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

1917: El bailet del pa

Sumari de El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

1917: El Trasplantat

Sumari de El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari de El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

1917: Rurals i urbanes

Sumari de Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari de Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

1918: Al llapis i a la ploma

Sumari de Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari de Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

1918: Al llapis i a la ploma. Vària

Sumari de Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

1918: Vària

Sumari de Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari de Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

1921: Traduccions selectes

Sumari de Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

1923: La vena als ulls

Sumari de La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

1924: La Bufetada

Sumari de La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari de La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari de La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

1924: La soldadura

Sumari de La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

1928: Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres

Sumari de Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu

Sumari de Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1

Sumari de Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim

Sumari de Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1929: El rosset

Sumari de El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari de El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

1929: La Brusa

Sumari de La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari de La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

1929: La grossa

Sumari de La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

1929: Notes de color

Sumari de Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari de Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

1929: Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma

Sumari de Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors

Sumari de Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats

Sumari de Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària)

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Qui no en té se'n busca

Sumari de Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

1929: Records de noi

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

Sumari de Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

1929: Renyines d'enamorats

Sumari de Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

1929: Un somiatruites

Sumari de Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

1930: Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre)

Sumari de Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

1962: Memòries literàries. Història dels meus llibres

Sumari de Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal