Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Narcís Oller


Aquesta pàgina acull les digitalitzacions de les edicions i reedicions dels llibres publicats en vida per Narcís Oller.
Narcís Oller
Array
(
  [1879-12-31:Cróquis del natural] => Array
    (
      ["1845"] => 

Sumari del Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

) [1882-12-31:La Papallona] => Array ( ["1496"] =>

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

) [1883-12-31:Notas de color] => Array ( ["1570"] =>

Sumari del Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

) [1884-12-31:L'Escanya-pobres] => Array ( ["1555"] =>

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

) [1885-12-31:Vilaniu] => Array ( ["1498"] =>

Sumari del Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

) [1888-12-31:De tots colors] => Array ( ["1514"] =>

Sumari del De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

) [1890-12-31:Isabel de Galcerán] => Array ( ["1521"] =>

Sumari del Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

) [1890-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1517"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

) [1891-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1527"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

["1524"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

["1525"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

) [1892-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1528"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

) [1893-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1526"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

) [1894-12-31:La Blusa] => Array ( ["1499"] =>

Sumari del La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

) [1896-12-31:Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896] => Array ( ["1520"] =>

Sumari del Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

) [1897-12-31:Figura y Paisatge] => Array ( ["1512"] =>

Sumari del Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

) [1898-12-31:La Bogería] => Array ( ["1502"] =>

Sumari del La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

) [1900-12-31:La Febre d'Or] => Array ( ["1516"] =>

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

) [1900-12-31:Teatre d'aficionats] => Array ( ["1913"] =>

Sumari del Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

["2031"] =>

Sumari del La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

["2027"] =>

Sumari del Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

["2032"] =>

Sumari del Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

["2033"] =>

Sumari del Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

["2029"] =>

Sumari del Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

) [1902-12-31:La Papallona] => Array ( ["1566"] =>

Sumari del La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

) [1903-12-31:L'Escanya-pobres] => Array ( ["1567"] =>

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

) [1906-12-31:Pilar Prim] => Array ( ["1539"] =>

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

["1513"] =>

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

) [1906-12-31:Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs]] => Array ( ["1578"] =>

•  Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

["1582"] =>

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

) [1914-12-31:Rurals y urbanes] => Array ( ["1558"] =>

Sumari del Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

) [1917-07-15:El Trasplantat] => Array ( ["1696"] =>

Sumari del El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

["1934"] =>

Sumari del El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

) [1918-12-31:Al llapis y a la ploma. Varia] => Array ( ["1559"] =>

•  Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

["1939"] =>

Sumari del Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

["1945"] =>

Sumari del Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

) [1920-12-31:La Bogeria] => Array ( ["1540"] =>

Sumari del La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

) [1921-12-31:Traduccions selectes] => Array ( ["1666"] =>

Sumari del Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

) [1923-07-07:La vena als ulls] => Array ( ["1562"] =>

Sumari del La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

) [1923-11-10:La Papallona] => Array ( ["1765"] =>

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

) [1924-04-12:La soldadura] => Array ( ["1563"] =>

Sumari del La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

["1967"] =>

Sumari del La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

) [1925-05-30:La bufetada] => Array ( ["1509"] =>

Sumari del La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

) [1926-05-01:L'escanya pobres] => Array ( ["1510"] =>

Sumari del L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

) [1926-12-31:Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs]] => Array ( ["1581"] =>

Sumari del El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres] => Array ( ["1683"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1685"] =>

Sumari del L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

["1684"] =>

Sumari del La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu] => Array ( ["1686"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1687"] =>

Sumari del Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1] => Array ( ["1596"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1597"] =>

Sumari del La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2] => Array ( ["1600"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1601"] =>

Sumari del La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim] => Array ( ["1598"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1599"] =>

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

) [1928-12-31:Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria] => Array ( ["1688"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

["1691"] =>

Sumari del El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

["1692"] =>

Sumari del Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

["1689"] =>

Sumari del La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

["1690"] =>

Sumari del La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller] => Array ( ["1595"] =>

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma] => Array ( ["1606"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1607"] =>

Sumari del Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

["1609"] =>

Sumari del Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

["1608"] =>

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural] => Array ( ["1729"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1730"] =>

Sumari del Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

["1594"] =>

Sumari del Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

["1731"] =>

Sumari del Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors] => Array ( ["1611"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1612"] =>

Sumari del De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

["1613"] =>

Sumari del Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

["1614"] =>

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats] => Array ( ["1788"] =>

•  Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, Barcelona, Gustau Gili, 1929

["1800"] =>

Sumari del El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

["1795"] =>

Sumari del Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

["1802"] =>

Sumari del La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

["1794"] =>

Sumari del La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

["1796"] =>

Sumari del Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

["1793"] =>

Sumari del Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

["1797"] =>

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

["1801"] =>

Sumari del Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

) [1929-12-31:Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària)] => Array ( ["1803"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

) [1930-12-31:Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre)] => Array ( ["1813"] =>

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

) [1962-12-31:Memòries literàries. Història dels meus llibres] => Array ( ["1577"] =>

Sumari del Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

) )

Narrativa

Sumari del La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Novel·la

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari del Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari del La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari del La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari del La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari del L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari del L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari del La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari del La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari del La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

Sumari del La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari del Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

Narrativa breu

Sumari del Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari del Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari del De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari del Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari del Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari del Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari del El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

Sumari del El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari del Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari del Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari del Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari del La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari del La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari del El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari del Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari del La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

Sumari del Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari del Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari del De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari del Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari del Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

Sumari del Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

Sumari del Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

Teatre

Sumari del La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari del La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari del Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari del Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari del Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari del Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

Sumari del Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari del Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari del El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari del Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari del La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari del La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari del Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari del Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari del Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Obres completes

Sumari del Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Autobiografies i memòries

Sumari del Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Altres

Sumari del Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari del Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari del Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari del Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari del Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari del De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari del Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari del La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari del Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari del Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari del La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari del Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari del La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari del Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari del Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari del Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari del Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

Sumari del La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

•  Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari del Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari del El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari del El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

•  Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari del Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari del Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari del La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari del Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari del La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari del La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari del La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari del La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari del L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari del El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari del Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari del La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

•  Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

Sumari del Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

•  Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari del Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari del La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari del La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

•  Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari del Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

•  Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari del Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

Sumari del Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

•  Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari del Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

•  Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari del Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari del La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari del La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari del Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari del Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari del Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Sumari del Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Sumari del Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

Sumari del Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari del Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

Sumari del Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari del Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

Sumari del De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari del De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

Sumari del Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

Sumari del El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

Sumari del El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari del El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

Sumari del El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

Sumari del El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari del Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

Sumari del Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

Sumari del Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari del Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari del Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

Sumari del L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari del L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

Sumari del La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari del La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari del La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari del La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari del La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

Sumari del La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

Sumari del La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari del La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari del La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari del La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

Sumari del La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

Sumari del La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari del La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari del La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

Sumari del La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

Sumari del La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

Sumari del Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

Sumari del Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari del Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari del Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

Sumari del Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962

Sumari del Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari del Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

Sumari del Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

Sumari del Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

Sumari del Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

Sumari del Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

Sumari del Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

Sumari del Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari del Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

Sumari del Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

Sumari del Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

Sumari del Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

Sumari del Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari del Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

1879: Croquis del natural

Sumari del Cróquis del natural Cróquis del natural, Barcelona, Imprenta de la Renaixensa, 1879

Sumari del Croquis del natural Croquis del natural, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 1-60

1882: La Papallona

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, Estampa de la Renaixensa, 1882

Sumari del La Papallona La Papallona, 2a ed., Barcelona, Biblioteca de "Catalunya Artistica", 1902

Sumari del La Papallona La Papallona, Barcelona, 1924

Sumari del La Papallona La Papallona, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-203

1884: L'Escanyapobres

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, Barcelona, Revista Literaria, 1884

Sumari del L'Escanya-pobres L'Escanya-pobres, 2a ed., Barcelona, Biblioteca popular de "L'Avenç", 1903

Sumari del L'escanya pobres L'escanya pobres, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1926

Sumari del L'Escanyapobres L'Escanyapobres, dins Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. I, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 207-299

1885: Vilaniu

Sumari del Vilaniu Vilaniu, Barcelona, Estampa "La Renaixensa", 1885

Sumari del Vilaniu Vilaniu, dins Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. II, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-364

1888: De tots colors

Sumari del De tots colors De tots colors, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1888

Sumari del De tots colors De tots colors, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 127

1890: Isabel de Galceran

Sumari del Isabel de Galcerán Isabel de Galcerán, Barcelona, Biblioteca de "La Tomasa", 1890

Sumari del Isabel de Galceran Isabel de Galceran, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 195-225

1890: La Febre d'Or

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1890

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 1, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 2, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1891

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1892

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 2a ed., vol. 3, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1893

Sumari del La Febre d'Or La Febre d'Or, 3a ed., vol. 1, Barcelona, Fidel Giró, 1900

Sumari del La Febre d'Or [1] La Febre d'Or [1], dins Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. III, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 3-343

Sumari del La Febre d'Or [2] La Febre d'Or [2], dins Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. IV, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-332

1896: Discurs llegit en la Festa dels Jocs Florals de l'any 1896

Sumari del Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896 Discurs llegit en la Festa dels Jochs Florals del any 1896, Barcelona, Impremta "La Renaixensa", 1896

1897: Figura i paisatge

Sumari del Figura y Paisatge Figura y Paisatge, Barcelona, Tip. L'Avenç, 1897

Sumari del Figura i paisatge Figura i paisatge, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 131-232

1898: La Bogeria

Sumari del La Bogería La Bogería, Barcelona, Antonio López, 1898

Sumari del La Bogeria La Bogeria, 4a ed., Barcelona, Les ales esteses, 1920

Sumari del La Bogeria La Bogeria, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-120

1900: El marit que dorm

Sumari del Lo marit que dorm Lo marit que dorm, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 93-186

1900: Els pantalons

Sumari del Los pantalons Los pantalons, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 331-342

Sumari del Els pantalons [Teatre d'aficionats] Els pantalons [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 197-208

1900: La grossa

Sumari del La grossa La grossa, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 319-330

1900: Médico-cirujano

Sumari del Médico-cirujano Médico-cirujano, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 343-350

Sumari del Médico-cirujano [Teatre d'aficionats] Médico-cirujano [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 209-216

1900: Qui no en té se'n busca

Sumari del Qui no'n té se'n busca Qui no'n té se'n busca, dins Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900, p. 279-306

1900: Teatre d'aficionats

Sumari del Teatre d'aficionats Teatre d'aficionats, Barcelona, Fidel Giró, impresor, 1900

1906: Pilar Prim

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, 2a ed., Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

Sumari del Pilar Prim Pilar Prim, dins Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. V, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 1-312

1906: Renyines d'enamorats. Tres monòlegs

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906, p. 5-60

Sumari del Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs] Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1906

1917: El bailet del pa

Sumari del El bailet del pa El bailet del pa, dins El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917, p. 28-34

1917: El Trasplantat

Sumari del El Trasplantat El Trasplantat, Barcelona, Impremta Ràfols, 1917

Sumari del El Transplantat El Transplantat, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 163-194

1917: Rurals i urbanes

Sumari del Rurals y urbanes Rurals y urbanes, Barcelona, Ilustració Catalana, 1914

Sumari del Rurals i urbanes Rurals i urbanes, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 193-384

1918: Al llapis i a la ploma

Sumari del Al llapis y a la ploma Al llapis y a la ploma, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 7-178

Sumari del Al llapis i a la ploma Al llapis i a la ploma, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 3-147

1918: Al llapis i a la ploma. Vària

Sumari del Al llapis y a la ploma. Varia Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918

1918: Vària

Sumari del Varia Varia, dins Al llapis y a la ploma. Varia, Barcelona, Ilustració Catalana, 1918, p. 179-221

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. IX, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 151-189

Sumari del Vària Vària, dins Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. VIII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 235-285

1921: Traduccions selectes

Sumari del Traduccions selectes Traduccions selectes, Barcelona, Editorial Catalana, 1921

1923: La vena als ulls

Sumari del La vena als ulls La vena als ulls, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1923

1924: La Bufetada

Sumari del La bofetada La bofetada, dins La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924, p. 10-32

Sumari del La bufetada La bufetada, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1925

Sumari del La Bufetada La Bufetada, dins Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. VI, Barcelona, Gustau Gili, 1928, p. 121-161

1924: La soldadura

Sumari del La soldadura La soldadura, Barcelona, [s.n.], 1924

1928: Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres

Sumari del Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres Obres completes de Narcís Oller I. La Papallona. L'Escanyapobres, vol. 1, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu

Sumari del Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu Obres completes de Narcís Oller II. Vilaniu, vol. 2, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1

Sumari del Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1 Obres completes de Narcís Oller III. La febre d'or, 1, vol. 3, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2 Obres completes de Narcís Oller IV. La febre d'or, 2, vol. 4, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim

Sumari del Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim Obres completes de Narcís Oller V. Pilar Prim, vol. 5, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1928: Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria Obres completes de Narcís Oller VI. La bogeria, vol. 6, Barcelona, Gustau Gili, 1928

1929: El rosset

Sumari del El rosset El rosset, dins Renyines d'enamorats [i Tres monòlegs], Barcelona, Ilustració Catalana, 1926, p. 81-88

Sumari del El rosset [Tres monòlegs] El rosset [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 277-284

1929: La Brusa

Sumari del La Blusa La Blusa, Barcelona, La Ilustració Catalana, 1894

Sumari del La Brusa [Tres monòlegs] La Brusa [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 299-314

1929: La grossa

Sumari del La grossa [Teatre d'aficionats] La grossa [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 185-196

1929: Notes de color

Sumari del Notas de color Notas de color, Barcelona, Llibrería d'Álvar Verdaguer, 1883

Sumari del Notes de color Notes de color, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 61-260

1929: Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma

Sumari del Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma Obres completes de Narcís Oller IX. Al llapis i a la ploma, vol. 9, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. 7, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors

Sumari del Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors Obres completes de Narcís Oller VIII. De tots colors, vol. 8, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats

Sumari del Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària)

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària) Obres completes de Narcís Oller XI. Traduccions selectes (Vària), vol. 11, Barcelona, Gustau Gili, 1929

1929: Qui no en té se'n busca

Sumari del Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats] Qui no en té se'n busca [Teatre d'aficionats], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 165-182

1929: Records de noi

Sumari del Records de noi Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller VII. Croquis del natural, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 260-365

  Records de noi, dins Obres completes de Narcís Oller, vol. VII, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 261-366

1929: Renyines d'enamorats

Sumari del Renyines d'enamorats Renyines d'enamorats, dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 219-254

1929: Un somiatruites

Sumari del Un somiatruites [Tres monòlegs] Un somiatruites [Tres monòlegs], dins Obres completes de Narcís Oller X. Teatre d'aficionats, vol. 10, Barcelona, Gustau Gili, 1929, p. 285-298

1930: Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre)

Sumari del Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre) Obres completes de Narcís Oller XII. Traduccions selectes (Teatre), vol. 12, Barcelona, Gustau Gili, 1930

1962: Memòries literàries. Història dels meus llibres

Sumari del Memòries literàries. Història dels meus llibres Memòries literàries. Història dels meus llibres, Barcelona, Aedos, 1962imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal