Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Joan Oliver


En aquesta pàgina es recullen les digitalitzacions de les edicions originals de les obres publicades per Joan Oliver, autor que conreà diversos gèneres: poesia (signada com a Pere Quart), narrativa, teatre i crítica. Algunes de les seves primeres edicions són avui dia de molt difícil localització, com ara la de Les decapitacions (1934) o la de l'obra de teatre Quasi un paradís (no inclosa a les Obres completes).
Joan Oliver
Array
(
  [1928-12-31:Una tragèdia a Lil·liput] => Array
    (
      ["525"] => 

Sumari del Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

) [1934-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["517"] =>

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

) [1935-12-31:Cataclisme] => Array ( ["529"] =>

Sumari del Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

) [1936-12-31:Allò que tal vegada s'esdevingué] => Array ( ["530"] =>

Sumari del Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

) [1936-12-31:Oda a Barcelona] => Array ( ["1079"] =>

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

) [1937-12-31:Bestiari] => Array ( ["1080"] =>

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

) [1937-12-31:Contraban] => Array ( ["526"] =>

Sumari del Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

) [1937-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["518"] =>

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

) [1938-06-15:La Fam] => Array ( ["339"] =>

Sumari del La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

) [1947-12-31:Saló de Tardor] => Array ( ["519"] =>

Sumari del Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

) [1949-12-01:Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes] => Array ( ["342"] =>

Sumari del Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

) [1951-12-31:Quasi un paradís] => Array ( ["532"] =>

Sumari del Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

) [1956-12-31:Terra de naufragis] => Array ( ["543"] =>

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

) [1960-12-31:Tres comèdies] => Array ( ["533"] =>

Sumari del Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

) [1961-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["520"] =>

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

) [1962-12-31:Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer] => Array ( ["521"] =>

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

) [1963-12-31:Biografia de Lot i altres proses] => Array ( ["527"] =>

Sumari del Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

) [1963-12-31:Obra de Pere Quart] => Array ( ["522"] =>

•  Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

["2991"] =>

Sumari del Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

["2984"] =>

Sumari del Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

["2990"] =>

Sumari del Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

["2987"] =>

Sumari del Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

["2983"] =>

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

["2985"] =>

Sumari del Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

["2986"] =>

Sumari del Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

["2988"] =>

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

["2989"] =>

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

["2992"] =>

Sumari del Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

) [1968-12-31:Circumstàncies] => Array ( ["547"] =>

Sumari del Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

) [1969-12-31:Bestiari] => Array ( ["542"] =>

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

) [1969-12-31:El mestre Fabra, recordat] => Array ( ["535"] =>

Sumari del El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

) [1970-12-31:Allò que tal vegada s'esdevingué] => Array ( ["1081"] =>

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

) [1970-12-31:Quatre comèdies en un acte] => Array ( ["534"] =>

Sumari del Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

) [1970-12-31:Tros de paper] => Array ( ["536"] =>

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

) [1972-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["544"] =>

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

) [1975-12-31:La fam] => Array ( ["531"] =>

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

) [1976-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["545"] =>

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

) [1977-12-31:Quatre mil mots] => Array ( ["548"] =>

Sumari del Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

) [1978-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["541"] =>

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

) [1979-12-31:Antologia] => Array ( ["551"] =>

Sumari del Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

) [1980-12-31:Auca de Nacionalistes d'Esquerra] => Array ( ["1722"] =>

Sumari del Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

) [1981-12-31:Poesia empírica] => Array ( ["549"] =>

Sumari del Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

) [1983-12-31:Biografia de Lot i altres proses] => Array ( ["528"] =>

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

) [1983-12-31:Poemes escollits] => Array ( ["523"] =>

Sumari del Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

) [1984-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["546"] =>

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

) [1987-12-31:Refugi de versos] => Array ( ["550"] =>

Sumari del Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

) )

Poesia

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari del Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari del Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari del Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari del Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

Sumari del Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari del Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

Sumari del Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari del Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari del Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari del Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari del Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari del Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari del Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

Sumari del Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari del Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Teatre

Sumari del Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari del Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

Sumari del La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

Sumari del Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari del Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari del Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Crítica i assaig

Sumari del El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Narrativa breu

Sumari del Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

Sumari del Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Altres

Sumari del Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari del Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari del Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari del Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari del Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari del La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

Sumari del Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari del Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari del Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari del Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari del Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

•  Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

Sumari del Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari del Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari del Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

Sumari del Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari del Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari del Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari del Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari del Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari del El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari del Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari del Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari del Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari del Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari del Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Sumari del Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari del Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Sumari del Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari del Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari del Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari del Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari del Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari del Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Sumari del Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari del Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari del Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari del El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

Sumari del Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari del La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari del Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari del Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari del Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari del Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

Sumari del Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari del Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari del Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

Sumari del Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari del Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Sumari del Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari del Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari del Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Sumari del Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari del Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1928: Una tragèdia a Lil·liput

Sumari del Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

1934: Les decapitacions

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari del Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

1935: Cataclisme

Sumari del Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

1936: Allò que tal vegada s'esdevingué

Sumari del Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

1936: Oda a Barcelona

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari del Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

1937: Bestiari

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari del Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari del Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

1937: Contraban

Sumari del Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

1938: La Fam

Sumari del La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

1947: Saló de tardor

Sumari del Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari del Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

1949: Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes

Sumari del Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

1951: Quasi un paradís

Sumari del Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

1956: Terra de naufragis

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari del Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

1960: Tres comèdies

Sumari del Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

1961: Vacances pagades

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari del Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

1962: Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari del Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

1963: Altres poemes

Sumari del Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1963: Biografia de Lot i altres proses

Sumari del Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

1963: Epístola d'alta mar

Sumari del Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

1963: Obra de Pere Quart

Sumari del Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

1963: Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer

Sumari del Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1968: Circumstàncies

Sumari del Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

1969: El mestre Fabra, recordat

Sumari del El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

1970: Quatre comèdies en un acte

Sumari del Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

1970: Tros de paper

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

1977: Quatre mil mots

Sumari del Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

1979: Antologia

Sumari del Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

1980: Auca de Nacionalistes d'Esquerra

Sumari del Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

1981: Poesia empírica

Sumari del Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

1983: Poemes escollits

Sumari del Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

1987: Refugi de versos

Sumari del Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987imatge
imatge
imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal