Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Joan Oliver


En aquesta pàgina es recullen les digitalitzacions de les edicions originals de les obres publicades per Joan Oliver, autor que conreà diversos gèneres: poesia (signada com a Pere Quart), narrativa, teatre i crítica. Algunes de les seves primeres edicions són avui dia de molt difícil localització, com ara la de Les decapitacions (1934) o la de l'obra de teatre Quasi un paradís (no inclosa a les Obres completes).
Joan Oliver
Array
(
  [1928-12-31:Una tragèdia a Lil·liput] => Array
    (
      ["525"] => 

Sumari de Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

) [1934-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["517"] =>

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

) [1935-12-31:Cataclisme] => Array ( ["529"] =>

Sumari de Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

) [1936-12-31:Allò que tal vegada s'esdevingué] => Array ( ["530"] =>

Sumari de Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

) [1936-12-31:Oda a Barcelona] => Array ( ["1079"] =>

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

) [1937-12-31:Bestiari] => Array ( ["1080"] =>

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

) [1937-12-31:Contraban] => Array ( ["526"] =>

Sumari de Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

) [1937-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["518"] =>

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

) [1938-06-15:La Fam] => Array ( ["339"] =>

Sumari de La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

) [1947-12-31:Saló de Tardor] => Array ( ["519"] =>

Sumari de Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

) [1949-12-01:Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes] => Array ( ["342"] =>

Sumari de Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

) [1951-12-31:Quasi un paradís] => Array ( ["532"] =>

Sumari de Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

) [1956-12-31:Terra de naufragis] => Array ( ["543"] =>

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

) [1960-12-31:Tres comèdies] => Array ( ["533"] =>

Sumari de Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

) [1961-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["520"] =>

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

) [1962-12-31:Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer] => Array ( ["521"] =>

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

) [1963-12-31:Biografia de Lot i altres proses] => Array ( ["527"] =>

Sumari de Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

) [1963-12-31:Obra de Pere Quart] => Array ( ["522"] =>

•  Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

["2991"] =>

Sumari de Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

["2984"] =>

Sumari de Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

["2990"] =>

Sumari de Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

["2987"] =>

Sumari de Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

["2983"] =>

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

["2985"] =>

Sumari de Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

["2986"] =>

Sumari de Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

["2988"] =>

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

["2989"] =>

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

["2992"] =>

Sumari de Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

) [1968-12-31:Circumstàncies] => Array ( ["547"] =>

Sumari de Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

) [1969-12-31:Bestiari] => Array ( ["542"] =>

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

) [1969-12-31:El mestre Fabra, recordat] => Array ( ["535"] =>

Sumari de El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

) [1970-12-31:Allò que tal vegada s'esdevingué] => Array ( ["1081"] =>

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

) [1970-12-31:Quatre comèdies en un acte] => Array ( ["534"] =>

Sumari de Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

) [1970-12-31:Tros de paper] => Array ( ["536"] =>

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

) [1972-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["544"] =>

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

) [1975-12-31:La fam] => Array ( ["531"] =>

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

) [1976-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["545"] =>

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

) [1977-12-31:Quatre mil mots] => Array ( ["548"] =>

Sumari de Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

) [1978-12-31:Les decapitacions] => Array ( ["541"] =>

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

) [1979-12-31:Antologia] => Array ( ["551"] =>

Sumari de Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

) [1980-12-31:Auca de Nacionalistes d'Esquerra] => Array ( ["1722"] =>

Sumari de Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

) [1981-12-31:Poesia empírica] => Array ( ["549"] =>

Sumari de Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

) [1983-12-31:Biografia de Lot i altres proses] => Array ( ["528"] =>

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

) [1983-12-31:Poemes escollits] => Array ( ["523"] =>

Sumari de Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

) [1984-12-31:Vacances pagades] => Array ( ["546"] =>

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

) [1987-12-31:Refugi de versos] => Array ( ["550"] =>

Sumari de Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

) )

Poesia

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari de Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari de Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari de Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari de Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

Sumari de Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari de Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

Sumari de Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari de Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari de Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari de Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari de Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari de Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari de Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

Sumari de Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari de Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Teatre

Sumari de Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari de Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

Sumari de La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

Sumari de Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari de Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari de Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Crítica i assaig

Sumari de El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Narrativa breu

Sumari de Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

Sumari de Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Altres

Sumari de Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari de Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari de Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari de Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari de Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari de La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

Sumari de Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari de Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari de Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari de Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari de Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

•  Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

Sumari de Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari de Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari de Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

Sumari de Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari de Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari de Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari de Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari de Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari de El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari de Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari de Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari de Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari de Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari de Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Sumari de Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari de Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Sumari de Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

Sumari de Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

Sumari de Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

Sumari de Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari de Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

Sumari de Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

Sumari de Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

Sumari de Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

Sumari de Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari de El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

Sumari de Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

Sumari de La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

Sumari de Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari de Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

Sumari de Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

Sumari de Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

Sumari de Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

Sumari de Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

Sumari de Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

Sumari de Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

Sumari de Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987

Sumari de Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari de Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

Sumari de Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

Sumari de Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

Sumari de Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1928: Una tragèdia a Lil·liput

Sumari de Una tragèdia a Lil·liput Una tragèdia a Lil·liput, Sabadell, Fundació La Mirada, 1928

1934: Les decapitacions

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Sabadell, Contraban, 1934

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, 2a ed., Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1937

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 11-44

Sumari de Les decapitacions Les decapitacions, Barcelona, Proa, 1978

1935: Cataclisme

Sumari de Cataclisme Cataclisme, Barcelona, El Nostre Teatre, 1935

1936: Allò que tal vegada s'esdevingué

Sumari de Allò que tal vegada s'esdevingué Allò que tal vegada s'esdevingué, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1936

  Allò que tal vegada s'esdevingué, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1970

1936: Oda a Barcelona

  Oda a Barcelona, Barcelona, Comissariat de Propaganda, 1936

Sumari de Oda a Barcelona Oda a Barcelona, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 93-99

1937: Bestiari

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Departament de Cultura, 1937

Sumari de Bestiari Bestiari, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 45-92

Sumari de Bestiari Bestiari, Barcelona, Proa, 1969

1937: Contraban

Sumari de Contraban Contraban, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

1938: La Fam

Sumari de La Fam La Fam, Barcelona, Edicions de la Institució de les Lletres Catalanes, 1938

  La fam, 2a ed., Barcelona, Aymà, 1975

1947: Saló de tardor

Sumari de Saló de Tardor Saló de Tardor, Santiago de Xile, El Pi de les Tres Branques, 1947

Sumari de Saló de tardor Saló de tardor, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 101-145

1949: Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes

Sumari de Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes Poesia. Les decapitacions - Bestiari - Altres poemes, Barcelona, Aymà, 1949

1951: Quasi un paradís

Sumari de Quasi un paradís Quasi un paradís, Tossa de Mar, Impremta Pal·las, 1951

1956: Terra de naufragis

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, Barcelona, Proa, 1956

Sumari de Terra de naufragis Terra de naufragis, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 155-190

1960: Tres comèdies

Sumari de Tres comèdies Tres comèdies, Barcelona, Editorial Selecta, 1960

1961: Vacances pagades

  Vacances pagades, València, Diputación de Valencia, 1961

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 191-237

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1972

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1976

Sumari de Vacances pagades Vacances pagades, Barcelona, Proa, 1984

1962: Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer

  Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, Barcelona, Monografies de la Rosa Vera, 1962

Sumari de Dotze aiguaforts de Granyer Dotze aiguaforts de Granyer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 239-252

1963: Altres poemes

Sumari de Altres poemes Altres poemes, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1963: Biografia de Lot i altres proses

Sumari de Biografia de Lot i altres proses Biografia de Lot i altres proses, Barcelona, Fontanella, 1963

  Biografia de Lot i altres proses, 2a ed., Barcelona, La Magrana, 1983

1963: Epístola d'alta mar

Sumari de Epístola d'alta mar Epístola d'alta mar, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p. 147-154

1963: Obra de Pere Quart

Sumari de Obra de Pere Quart Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963

1963: Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer

Sumari de Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer Versos de circumstàncies i cançonetes de carrer, dins Obra de Pere Quart, Barcelona, Fontanella, 1963, p.

1968: Circumstàncies

Sumari de Circumstàncies Circumstàncies, Barcelona, Proa, 1968

1969: El mestre Fabra, recordat

Sumari de El mestre Fabra, recordat El mestre Fabra, recordat, Barcelona, [s.n.], 1969

1970: Quatre comèdies en un acte

Sumari de Quatre comèdies en un acte Quatre comèdies en un acte, Barcelona, Aymà, 1970

1970: Tros de paper

  Tros de paper, Barcelona, Ariel, 1970

1977: Quatre mil mots

Sumari de Quatre mil mots Quatre mil mots, Barcelona, Proa, 1977

1979: Antologia

Sumari de Antologia Antologia, Barcelona, Proa, 1979

1980: Auca de Nacionalistes d'Esquerra

Sumari de Auca de Nacionalistes d'Esquerra Auca de Nacionalistes d'Esquerra, [Barcelona], Encaix, 1980

1981: Poesia empírica

Sumari de Poesia empírica Poesia empírica, Barcelona, Proa, 1981

1983: Poemes escollits

Sumari de Poemes escollits Poemes escollits, Barcelona, Edicions 62, 1983

1987: Refugi de versos

Sumari de Refugi de versos Refugi de versos, Barcelona, Proa, 1987imatge
imatge
imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal