Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Josep Maria López-Picó


El cas de López-Picó és singular dins la poesia catalana de la primera meitat del segle XX: va passar de figurar en tots els cànons proposats fins a finals dels anys trenta a desaparèixer del panorama poètic català a partir de la postguerra. Tanmateix, algunes de les seves obres de poesia, principalment les dels primers anys, són d'una originalitat i una qualitat més que remarcables.
Josep Maria López-Picó
Array
(
  [1910-12-31:Intermezzo galant] => Array
    (
      ["980"] => 

  Intermezzo galant, Barcelona, J. Cunill, 1910

) [1910-12-31:Turment. Froment] => Array ( ["981"] =>

  Turment. Froment, Barcelona, Joaquim Horta, 1910

) [1911-12-31:Poemes del port. Epigrammata - Sonets] => Array ( ["982"] =>

  Poemes del port. Epigrammata - Sonets, Barcelona, Altés, 1911

) [1912-12-31:Amor, senyor] => Array ( ["983"] =>

  Amor, senyor, Barcelona, F. X. Altés, 1912

) [1914-12-31:Espectacles i mitologia] => Array ( ["984"] =>

  Espectacles i mitologia, Barcelona, Altés, 1914

) [1915-12-31:Epigrammata] => Array ( ["985"] =>

  Epigrammata, Barcelona, Altés, 1915

) [1915-12-31:L'ofrena] => Array ( ["987"] =>

  L'ofrena, Barcelona, Francesc X. Altés, 1915

) [1915-12-31:Poesies 1910-1915] => Array ( ["986"] =>

  Poesies 1910-1915, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1915

) [1916-12-31:L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits»] => Array ( ["989"] =>

  L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits», Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

) [1916-12-31:Paraules] => Array ( ["988"] =>

  Paraules, Barcelona, Imprenta de F. X. Altés, 1916

) [1917-12-31:Cants i al·legories] => Array ( ["990"] =>

  Cants i al·legories, Barcelona, Altés, 1917

) [1917-12-31:Moralitats i pretextos] => Array ( ["1045"] =>

  Moralitats i pretextos, Barcelona, La Revista, 1917

) [1918-12-31:Escriptors estrangers contemporanis] => Array ( ["1046"] =>

  Escriptors estrangers contemporanis, Barcelona, Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918?

) [1918-12-31:L'instant. Les noses. El càntic serè] => Array ( ["991"] =>

  L'instant. Les noses. El càntic serè, Barcelona, Altés, 1918

) [1919-12-31:Dietari espiritual] => Array ( ["1047"] =>

  Dietari espiritual, Barcelona, La Revista, 1919

) [1919-12-31:Les absències paternals] => Array ( ["992"] =>

  Les absències paternals, Barcelona, Altés, 1919

) [1919-12-31:Poesies 1915-1919] => Array ( ["993"] =>

  Poesies 1915-1919, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, [1919]

) [1920-12-31:De les mil i una nits] => Array ( ["1048"] =>

  De les mil i una nits, Barcelona, Editorial Catalana, [1920]

) [1920-12-31:El meu pare i jo] => Array ( ["994"] =>

  El meu pare i jo, Barcelona, s/p/i, 1920

) [1921-12-31:El retorn] => Array ( ["995"] =>

  El retorn, Barcelona, Altés, 1921

) [1921-12-31:Septenari de maig] => Array ( ["996"] =>

  Septenari de maig, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1921

) [1922-12-31:Dites de tot l'any] => Array ( ["997"] =>

  Dites de tot l'any, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1922

) [1922-12-31:L'home del qual es parla] => Array ( ["1049"] =>

  L'home del qual es parla, Barcelona, Francesc X. Altés, 1922

) [1922-12-31:La nova ofrena] => Array ( ["999"] =>

  La nova ofrena, Barcelona, Altés, 1922

) [1922-12-31:Lleures barcelonins] => Array ( ["1050"] =>

  Lleures barcelonins, Barcelona, Editorial Catalana, [1922]

) [1922-12-31:Popularitats] => Array ( ["998"] =>

  Popularitats, Barcelona, Altés, 1922

) [1923-12-31:Entre la crítica i l'ideal] => Array ( ["1051"] =>

  Entre la crítica i l'ideal, Barcelona, La Revista, 1923

) [1923-12-31:Josep M. López-Picó] => Array ( ["1001"] =>

  Josep M. López-Picó, Barcelona, Lira, 1923

) [1923-12-31:Les enyorances del món] => Array ( ["1000"] =>

  Les enyorances del món, Barcelona, Impr. Altés, 1923

) [1924-12-31:Cinc poemes] => Array ( ["1002"] =>

  Cinc poemes, Barcelona, Altés, 1924

) [1924-12-31:El fidel encís] => Array ( ["1052"] =>

  El fidel encís, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1924

) [1925-12-31:Elegia] => Array ( ["1003"] =>

  Elegia, Barcelona, Altés, 1925

) [1926-12-31:Invocació secular] => Array ( ["1004"] =>

  Invocació secular, Barcelona, Altés, 1926

) [1926-12-31:Jubileu] => Array ( ["1005"] =>

  Jubileu, Barcelona, Altés, 1926

) [1926-12-31:L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926] => Array ( ["1053"] =>

  L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1926

) [1926-12-31:Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos] => Array ( ["1054"] =>

  Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos, Barcelona, Edicions Quatre Coses, [1926?]

) [1927-12-31:L'oci de la paraula] => Array ( ["1006"] =>

  L'oci de la paraula, Barcelona, Impr. Altés, 1927

) [1928-12-31:Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos] => Array ( ["1055"] =>

  Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1928

) [1928-12-31:Meditacions i jaculatòries] => Array ( ["1007"] =>

  Meditacions i jaculatòries, Barcelona, Altés, 1928

) [1928-12-31:Temes. Exercicis de geografia lírica] => Array ( ["1008"] =>

  Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Altés, 1928

) [1929-12-31:Butlletins del temps] => Array ( ["1056"] =>

  Butlletins del temps, Barcelona, La Revista, 1929

) [1929-12-31:Carnet de ruta. Salutacions d'arribada] => Array ( ["1009"] =>

  Carnet de ruta. Salutacions d'arribada, Barcelona, Altés, 1929

) [1930-12-31:Motius de la rosa] => Array ( ["1010"] =>

  Motius de la rosa, Barcelona, Estel, 1930s?

) [1930-12-31:Represa de la primera ofrena] => Array ( ["1011"] =>

  Represa de la primera ofrena, Barcelona, Altés, 1930

) [1931-12-31:Epitalami] => Array ( ["1012"] =>

  Epitalami, Barcelona, Altés, 1931

) [1932-12-31:Entre els ocells i els àngels] => Array ( ["1013"] =>

  Entre els ocells i els àngels, Barcelona, Altés, 1932

) [1933-12-31:A mig aire del temps] => Array ( ["1057"] =>

  A mig aire del temps, Barcelona, La Revista, 1933

) [1933-12-31:Assonàncies i evasions] => Array ( ["1014"] =>

  Assonàncies i evasions, Barcelona, Altés, 1933

) [1934-12-31:Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits"] => Array ( ["1059"] =>

  Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits", Barcelona, [Llibreria Catalònia], [1934?]

) [1934-12-31:Les primeres bones festes] => Array ( ["1058"] =>

  Les primeres bones festes, Barcelona, Quaderns Literaris, 1934

) [1934-12-31:Museu] => Array ( ["1015"] =>

  Museu, Barcelona, Altés, 1934

) [1935-12-31:Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos] => Array ( ["1060"] =>

  Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1935

) [1935-12-31:Variacions líriques] => Array ( ["1016"] =>

  Variacions líriques, Barcelona, Altés, 1935

) [1936-12-31:A contraclaror del seny] => Array ( ["1061"] =>

  A contraclaror del seny, Barcelona, La Revista, 1936

) [1936-12-31:Epifania] => Array ( ["1017"] =>

  Epifania, Barcelona, Altés, 1936

) [1937-12-31:Almanac de les muses] => Array ( ["1018"] =>

  Almanac de les muses, Barcelona, Altés, 1937

) [1937-12-31:De l'alba al migdia] => Array ( ["1019"] =>

  De l'alba al migdia, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

) [1938-12-31:Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut] => Array ( ["1062"] =>

  Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938

) [1938-12-31:J. M. López-Picó] => Array ( ["1020"] =>

  J. M. López-Picó, Barcelona, Tip. Lluís Guia, 1938

) [1938-12-31:Seny] => Array ( ["1021"] =>

  Seny, Barcelona, Altés, 1938

) [1946-12-31:Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales] => Array ( ["1023"] =>

  Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales, València, s/p/i, 1946

) [1946-12-31:Intermezzo mallorquí] => Array ( ["1022"] =>

  Intermezzo mallorquí, Palma de Mallorca, s/p/i, 1946

) [1946-12-31:Música a les brises de la maduresa] => Array ( ["1024"] =>

  Música a les brises de la maduresa, Barcelona, s/p/i, 1946

) [1947-12-31:Corona d'aloses al roser de Sant Francesc] => Array ( ["1029"] =>

  Corona d'aloses al roser de Sant Francesc, Barcelona, Arca, 1947

) [1947-12-31:Llibre dels bons auguris] => Array ( ["1025"] =>

  Llibre dels bons auguris, Barcelona, Editorial Selecta, 1947

) [1947-12-31:Lloa, zodíac i triomf de Barcelona] => Array ( ["1028"] =>

  Lloa, zodíac i triomf de Barcelona, Barcelona, Montaner i Simon, 1947

) [1947-12-31:Maria Assumpta] => Array ( ["1027"] =>

  Maria Assumpta, Barcelona, J. I. i Ll., 1947

) [1947-12-31:Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa] => Array ( ["1030"] =>

  Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa, Barcelona, Omega, 1947

) [1947-12-31:Via Crucis] => Array ( ["1026"] =>

  Via Crucis, Barcelona, Edicions J. I. i Ll., 1947

) [1948-12-31:Job] => Array ( ["1031"] =>

  Job, Barcelona, Altés, 1948

) [1948-12-31:Obres completes] => Array ( ["1032"] =>

  Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1948

) [1949-12-31:Magníficat Montserratí] => Array ( ["1033"] =>

  Magníficat Montserratí, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1949

) [1950-12-31:Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí] => Array ( ["1037"] =>

  Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí, Barcelona, Josep Janés, 1950

) [1950-12-31:Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes)] => Array ( ["1034"] =>

  Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes), Igualada, N. Poncell, 1950

) [1950-12-31:Oda a Roma] => Array ( ["1036"] =>

  Oda a Roma, Poblet, Monestir, 1950

) [1950-12-31:Tríptic de la fidelitat] => Array ( ["1035"] =>

  Tríptic de la fidelitat, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950

) [1951-12-31:El mirall de Déu] => Array ( ["1038"] =>

  El mirall de Déu, Valls, Eduard Castells, 1951

) [1951-12-31:Interludi claustral] => Array ( ["1040"] =>

  Interludi claustral, Santa Coloma de Farners, Publicacions «La Selva», 1951

) [1951-12-31:Intermezzo de vacacions 1951] => Array ( ["1039"] =>

  Intermezzo de vacacions 1951, Olot, Pyrene, 1951?

) [1952-12-31:L'alè de Déu. Poema simfònic] => Array ( ["1042"] =>

  L'alè de Déu. Poema simfònic, Granollers, Publicacions de l'Associació Cultural, 1952

) [1952-12-31:Taula parada. Poemes eucarístics] => Array ( ["1041"] =>

  Taula parada. Poemes eucarístics, Barcelona, Barcino, 1952

) [1952-12-31:Versos blancs] => Array ( ["1043"] =>

  Versos blancs, Barcelona, Impr. Ariel, 1952

) [1956-12-31:Presència i triomf d'Eucaristia] => Array ( ["1044"] =>

  Presència i triomf d'Eucaristia, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1956

) )

Poesia

  Intermezzo galant, Barcelona, J. Cunill, 1910

  Turment. Froment, Barcelona, Joaquim Horta, 1910

  Poemes del port. Epigrammata - Sonets, Barcelona, Altés, 1911

  Amor, senyor, Barcelona, F. X. Altés, 1912

  Espectacles i mitologia, Barcelona, Altés, 1914

  Epigrammata, Barcelona, Altés, 1915

  L'ofrena, Barcelona, Francesc X. Altés, 1915

  Poesies 1910-1915, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1915

  L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits», Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

  Paraules, Barcelona, Imprenta de F. X. Altés, 1916

  Cants i al·legories, Barcelona, Altés, 1917

  L'instant. Les noses. El càntic serè, Barcelona, Altés, 1918

  Les absències paternals, Barcelona, Altés, 1919

  Poesies 1915-1919, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, [1919]

  El meu pare i jo, Barcelona, s/p/i, 1920

  El retorn, Barcelona, Altés, 1921

  Septenari de maig, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1921

  Dites de tot l'any, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1922

  La nova ofrena, Barcelona, Altés, 1922

  Popularitats, Barcelona, Altés, 1922

  Josep M. López-Picó, Barcelona, Lira, 1923

  Les enyorances del món, Barcelona, Impr. Altés, 1923

  Cinc poemes, Barcelona, Altés, 1924

  Elegia, Barcelona, Altés, 1925

  Invocació secular, Barcelona, Altés, 1926

  Jubileu, Barcelona, Altés, 1926

  L'oci de la paraula, Barcelona, Impr. Altés, 1927

  Meditacions i jaculatòries, Barcelona, Altés, 1928

  Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Altés, 1928

  Carnet de ruta. Salutacions d'arribada, Barcelona, Altés, 1929

  Motius de la rosa, Barcelona, Estel, 1930s?

  Represa de la primera ofrena, Barcelona, Altés, 1930

  Epitalami, Barcelona, Altés, 1931

  Entre els ocells i els àngels, Barcelona, Altés, 1932

  Assonàncies i evasions, Barcelona, Altés, 1933

  Museu, Barcelona, Altés, 1934

  Variacions líriques, Barcelona, Altés, 1935

  Epifania, Barcelona, Altés, 1936

  Almanac de les muses, Barcelona, Altés, 1937

  De l'alba al migdia, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

  J. M. López-Picó, Barcelona, Tip. Lluís Guia, 1938

  Seny, Barcelona, Altés, 1938

  Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales, València, s/p/i, 1946

  Intermezzo mallorquí, Palma de Mallorca, s/p/i, 1946

  Música a les brises de la maduresa, Barcelona, s/p/i, 1946

  Corona d'aloses al roser de Sant Francesc, Barcelona, Arca, 1947

  Llibre dels bons auguris, Barcelona, Editorial Selecta, 1947

  Lloa, zodíac i triomf de Barcelona, Barcelona, Montaner i Simon, 1947

  Maria Assumpta, Barcelona, J. I. i Ll., 1947

  Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa, Barcelona, Omega, 1947

  Via Crucis, Barcelona, Edicions J. I. i Ll., 1947

  Job, Barcelona, Altés, 1948

  Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1948

  Magníficat Montserratí, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1949

  Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí, Barcelona, Josep Janés, 1950

  Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes), Igualada, N. Poncell, 1950

  Oda a Roma, Poblet, Monestir, 1950

  Tríptic de la fidelitat, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950

  El mirall de Déu, Valls, Eduard Castells, 1951

  Interludi claustral, Santa Coloma de Farners, Publicacions «La Selva», 1951

  Intermezzo de vacacions 1951, Olot, Pyrene, 1951?

  L'alè de Déu. Poema simfònic, Granollers, Publicacions de l'Associació Cultural, 1952

  Taula parada. Poemes eucarístics, Barcelona, Barcino, 1952

  Versos blancs, Barcelona, Impr. Ariel, 1952

  Presència i triomf d'Eucaristia, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1956

Prosa

  Moralitats i pretextos, Barcelona, La Revista, 1917

  Escriptors estrangers contemporanis, Barcelona, Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918?

  Dietari espiritual, Barcelona, La Revista, 1919

  De les mil i una nits, Barcelona, Editorial Catalana, [1920]

  L'home del qual es parla, Barcelona, Francesc X. Altés, 1922

  Lleures barcelonins, Barcelona, Editorial Catalana, [1922]

  Entre la crítica i l'ideal, Barcelona, La Revista, 1923

  El fidel encís, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1924

  L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1926

  Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos, Barcelona, Edicions Quatre Coses, [1926?]

  Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1928

  Butlletins del temps, Barcelona, La Revista, 1929

  A mig aire del temps, Barcelona, La Revista, 1933

  Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits", Barcelona, [Llibreria Catalònia], [1934?]

  Les primeres bones festes, Barcelona, Quaderns Literaris, 1934

  Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1935

  A contraclaror del seny, Barcelona, La Revista, 1936

  Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938

  Intermezzo galant, Barcelona, J. Cunill, 1910

  Turment. Froment, Barcelona, Joaquim Horta, 1910

  Poemes del port. Epigrammata - Sonets, Barcelona, Altés, 1911

  Amor, senyor, Barcelona, F. X. Altés, 1912

  Espectacles i mitologia, Barcelona, Altés, 1914

  Epigrammata, Barcelona, Altés, 1915

  L'ofrena, Barcelona, Francesc X. Altés, 1915

  Poesies 1910-1915, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1915

  L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits», Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

  Paraules, Barcelona, Imprenta de F. X. Altés, 1916

  Cants i al·legories, Barcelona, Altés, 1917

  Moralitats i pretextos, Barcelona, La Revista, 1917

  Escriptors estrangers contemporanis, Barcelona, Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918?

  L'instant. Les noses. El càntic serè, Barcelona, Altés, 1918

  Dietari espiritual, Barcelona, La Revista, 1919

  Les absències paternals, Barcelona, Altés, 1919

  Poesies 1915-1919, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, [1919]

  De les mil i una nits, Barcelona, Editorial Catalana, [1920]

  El meu pare i jo, Barcelona, s/p/i, 1920

  El retorn, Barcelona, Altés, 1921

  Septenari de maig, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1921

  Dites de tot l'any, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1922

  L'home del qual es parla, Barcelona, Francesc X. Altés, 1922

  La nova ofrena, Barcelona, Altés, 1922

  Lleures barcelonins, Barcelona, Editorial Catalana, [1922]

  Popularitats, Barcelona, Altés, 1922

  Entre la crítica i l'ideal, Barcelona, La Revista, 1923

  Josep M. López-Picó, Barcelona, Lira, 1923

  Les enyorances del món, Barcelona, Impr. Altés, 1923

  Cinc poemes, Barcelona, Altés, 1924

  El fidel encís, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1924

  Elegia, Barcelona, Altés, 1925

  Invocació secular, Barcelona, Altés, 1926

  Jubileu, Barcelona, Altés, 1926

  L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1926

  Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos, Barcelona, Edicions Quatre Coses, [1926?]

  L'oci de la paraula, Barcelona, Impr. Altés, 1927

  Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1928

  Meditacions i jaculatòries, Barcelona, Altés, 1928

  Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Altés, 1928

  Butlletins del temps, Barcelona, La Revista, 1929

  Carnet de ruta. Salutacions d'arribada, Barcelona, Altés, 1929

  Motius de la rosa, Barcelona, Estel, 1930s?

  Represa de la primera ofrena, Barcelona, Altés, 1930

  Epitalami, Barcelona, Altés, 1931

  Entre els ocells i els àngels, Barcelona, Altés, 1932

  A mig aire del temps, Barcelona, La Revista, 1933

  Assonàncies i evasions, Barcelona, Altés, 1933

  Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits", Barcelona, [Llibreria Catalònia], [1934?]

  Les primeres bones festes, Barcelona, Quaderns Literaris, 1934

  Museu, Barcelona, Altés, 1934

  Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1935

  Variacions líriques, Barcelona, Altés, 1935

  A contraclaror del seny, Barcelona, La Revista, 1936

  Epifania, Barcelona, Altés, 1936

  Almanac de les muses, Barcelona, Altés, 1937

  De l'alba al migdia, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

  Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938

  J. M. López-Picó, Barcelona, Tip. Lluís Guia, 1938

  Seny, Barcelona, Altés, 1938

  Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales, València, s/p/i, 1946

  Intermezzo mallorquí, Palma de Mallorca, s/p/i, 1946

  Música a les brises de la maduresa, Barcelona, s/p/i, 1946

  Corona d'aloses al roser de Sant Francesc, Barcelona, Arca, 1947

  Llibre dels bons auguris, Barcelona, Editorial Selecta, 1947

  Lloa, zodíac i triomf de Barcelona, Barcelona, Montaner i Simon, 1947

  Maria Assumpta, Barcelona, J. I. i Ll., 1947

  Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa, Barcelona, Omega, 1947

  Via Crucis, Barcelona, Edicions J. I. i Ll., 1947

  Job, Barcelona, Altés, 1948

  Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1948

  Magníficat Montserratí, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1949

  Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí, Barcelona, Josep Janés, 1950

  Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes), Igualada, N. Poncell, 1950

  Oda a Roma, Poblet, Monestir, 1950

  Tríptic de la fidelitat, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950

  El mirall de Déu, Valls, Eduard Castells, 1951

  Interludi claustral, Santa Coloma de Farners, Publicacions «La Selva», 1951

  Intermezzo de vacacions 1951, Olot, Pyrene, 1951?

  L'alè de Déu. Poema simfònic, Granollers, Publicacions de l'Associació Cultural, 1952

  Taula parada. Poemes eucarístics, Barcelona, Barcino, 1952

  Versos blancs, Barcelona, Impr. Ariel, 1952

  Presència i triomf d'Eucaristia, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1956

  A contraclaror del seny, Barcelona, La Revista, 1936

  A mig aire del temps, Barcelona, La Revista, 1933

  Almanac de les muses, Barcelona, Altés, 1937

  Amor, senyor, Barcelona, F. X. Altés, 1912

  Assonàncies i evasions, Barcelona, Altés, 1933

  Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí, Barcelona, Josep Janés, 1950

  Butlletins del temps, Barcelona, La Revista, 1929

  Cants i al·legories, Barcelona, Altés, 1917

  Carnet de ruta. Salutacions d'arribada, Barcelona, Altés, 1929

  Cinc poemes, Barcelona, Altés, 1924

  Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales, València, s/p/i, 1946

  Corona d'aloses al roser de Sant Francesc, Barcelona, Arca, 1947

  De l'alba al migdia, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

  De les mil i una nits, Barcelona, Editorial Catalana, [1920]

  Dietari espiritual, Barcelona, La Revista, 1919

  Dites de tot l'any, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1922

  El fidel encís, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1924

  El meu pare i jo, Barcelona, s/p/i, 1920

  El mirall de Déu, Valls, Eduard Castells, 1951

  El retorn, Barcelona, Altés, 1921

  Elegia, Barcelona, Altés, 1925

  Entre els ocells i els àngels, Barcelona, Altés, 1932

  Entre la crítica i l'ideal, Barcelona, La Revista, 1923

  Epifania, Barcelona, Altés, 1936

  Epigrammata, Barcelona, Altés, 1915

  Epitalami, Barcelona, Altés, 1931

  Escriptors estrangers contemporanis, Barcelona, Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918?

  Espectacles i mitologia, Barcelona, Altés, 1914

  Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits", Barcelona, [Llibreria Catalònia], [1934?]

  Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938

  Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1928

  Interludi claustral, Santa Coloma de Farners, Publicacions «La Selva», 1951

  Intermezzo de vacacions 1951, Olot, Pyrene, 1951?

  Intermezzo galant, Barcelona, J. Cunill, 1910

  Intermezzo mallorquí, Palma de Mallorca, s/p/i, 1946

  Invocació secular, Barcelona, Altés, 1926

  J. M. López-Picó, Barcelona, Tip. Lluís Guia, 1938

  Job, Barcelona, Altés, 1948

  Josep M. López-Picó, Barcelona, Lira, 1923

  Jubileu, Barcelona, Altés, 1926

  L'alè de Déu. Poema simfònic, Granollers, Publicacions de l'Associació Cultural, 1952

  L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1926

  L'home del qual es parla, Barcelona, Francesc X. Altés, 1922

  L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits», Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

  L'instant. Les noses. El càntic serè, Barcelona, Altés, 1918

  L'oci de la paraula, Barcelona, Impr. Altés, 1927

  L'ofrena, Barcelona, Francesc X. Altés, 1915

  La nova ofrena, Barcelona, Altés, 1922

  Les absències paternals, Barcelona, Altés, 1919

  Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes), Igualada, N. Poncell, 1950

  Les enyorances del món, Barcelona, Impr. Altés, 1923

  Les primeres bones festes, Barcelona, Quaderns Literaris, 1934

  Lleures barcelonins, Barcelona, Editorial Catalana, [1922]

  Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1935

  Llibre dels bons auguris, Barcelona, Editorial Selecta, 1947

  Lloa, zodíac i triomf de Barcelona, Barcelona, Montaner i Simon, 1947

  Magníficat Montserratí, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1949

  Maria Assumpta, Barcelona, J. I. i Ll., 1947

  Meditacions i jaculatòries, Barcelona, Altés, 1928

  Moralitats i pretextos, Barcelona, La Revista, 1917

  Motius de la rosa, Barcelona, Estel, 1930s?

  Museu, Barcelona, Altés, 1934

  Música a les brises de la maduresa, Barcelona, s/p/i, 1946

  Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1948

  Oda a Roma, Poblet, Monestir, 1950

  Paraules, Barcelona, Imprenta de F. X. Altés, 1916

  Poemes del port. Epigrammata - Sonets, Barcelona, Altés, 1911

  Poesies 1910-1915, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1915

  Poesies 1915-1919, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, [1919]

  Popularitats, Barcelona, Altés, 1922

  Presència i triomf d'Eucaristia, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1956

  Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos, Barcelona, Edicions Quatre Coses, [1926?]

  Represa de la primera ofrena, Barcelona, Altés, 1930

  Seny, Barcelona, Altés, 1938

  Septenari de maig, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1921

  Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa, Barcelona, Omega, 1947

  Taula parada. Poemes eucarístics, Barcelona, Barcino, 1952

  Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Altés, 1928

  Tríptic de la fidelitat, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950

  Turment. Froment, Barcelona, Joaquim Horta, 1910

  Variacions líriques, Barcelona, Altés, 1935

  Versos blancs, Barcelona, Impr. Ariel, 1952

  Via Crucis, Barcelona, Edicions J. I. i Ll., 1947

1910: Intermezzo galant

  Intermezzo galant, Barcelona, J. Cunill, 1910

1910: Turment. Froment

  Turment. Froment, Barcelona, Joaquim Horta, 1910

1911: Poemes del port. Epigrammata - Sonets

  Poemes del port. Epigrammata - Sonets, Barcelona, Altés, 1911

1912: Amor, senyor

  Amor, senyor, Barcelona, F. X. Altés, 1912

1914: Espectacles i mitologia

  Espectacles i mitologia, Barcelona, Altés, 1914

1915: Epigrammata

  Epigrammata, Barcelona, Altés, 1915

1915: L'ofrena

  L'ofrena, Barcelona, Francesc X. Altés, 1915

1915: Poesies 1910-1915

  Poesies 1910-1915, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1915

1916: L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits»

  L'infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes de «Les mil i una nits», Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

1916: Paraules

  Paraules, Barcelona, Imprenta de F. X. Altés, 1916

1917: Cants i al·legories

  Cants i al·legories, Barcelona, Altés, 1917

1917: Moralitats i pretextos

  Moralitats i pretextos, Barcelona, La Revista, 1917

1918: Escriptors estrangers contemporanis

  Escriptors estrangers contemporanis, Barcelona, Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona, 1918?

1918: L'instant. Les noses. El càntic serè

  L'instant. Les noses. El càntic serè, Barcelona, Altés, 1918

1919: Dietari espiritual

  Dietari espiritual, Barcelona, La Revista, 1919

1919: Les absències paternals

  Les absències paternals, Barcelona, Altés, 1919

1919: Poesies 1915-1919

  Poesies 1915-1919, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, [1919]

1920: De les mil i una nits

  De les mil i una nits, Barcelona, Editorial Catalana, [1920]

1920: El meu pare i jo

  El meu pare i jo, Barcelona, s/p/i, 1920

1921: El retorn

  El retorn, Barcelona, Altés, 1921

1921: Septenari de maig

  Septenari de maig, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1921

1922: Dites de tot l'any

  Dites de tot l'any, Barcelona, Llibreria Nacional Catalana, 1922

1922: L'home del qual es parla

  L'home del qual es parla, Barcelona, Francesc X. Altés, 1922

1922: La nova ofrena

  La nova ofrena, Barcelona, Altés, 1922

1922: Lleures barcelonins

  Lleures barcelonins, Barcelona, Editorial Catalana, [1922]

1922: Popularitats

  Popularitats, Barcelona, Altés, 1922

1923: Entre la crítica i l'ideal

  Entre la crítica i l'ideal, Barcelona, La Revista, 1923

1923: Josep M. López-Picó

  Josep M. López-Picó, Barcelona, Lira, 1923

1923: Les enyorances del món

  Les enyorances del món, Barcelona, Impr. Altés, 1923

1924: Cinc poemes

  Cinc poemes, Barcelona, Altés, 1924

1924: El fidel encís

  El fidel encís, Barcelona, Imp. L'Avenç Gràfic, 1924

1925: Elegia

  Elegia, Barcelona, Altés, 1925

1926: Invocació secular

  Invocació secular, Barcelona, Altés, 1926

1926: Jubileu

  Jubileu, Barcelona, Altés, 1926

1926: L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926

  L'endemà de cada dia. Moralitats i pretextos. IV recull. 1923-1926, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1926

1926: Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos

  Rafael Benet. 34 reproduccions de pintures i dibuixos, Barcelona, Edicions Quatre Coses, [1926?]

1927: L'oci de la paraula

  L'oci de la paraula, Barcelona, Impr. Altés, 1927

1928: Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos

  Fulls d'almanac. Vè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1928

1928: Meditacions i jaculatòries

  Meditacions i jaculatòries, Barcelona, Altés, 1928

1928: Temes. Exercicis de geografia lírica

  Temes. Exercicis de geografia lírica, Barcelona, Altés, 1928

1929: Butlletins del temps

  Butlletins del temps, Barcelona, La Revista, 1929

1929: Carnet de ruta. Salutacions d'arribada

  Carnet de ruta. Salutacions d'arribada, Barcelona, Altés, 1929

1930: Motius de la rosa

  Motius de la rosa, Barcelona, Estel, 1930s?

1930: Represa de la primera ofrena

  Represa de la primera ofrena, Barcelona, Altés, 1930

1931: Epitalami

  Epitalami, Barcelona, Altés, 1931

1932: Entre els ocells i els àngels

  Entre els ocells i els àngels, Barcelona, Altés, 1932

1933: A mig aire del temps

  A mig aire del temps, Barcelona, La Revista, 1933

1933: Assonàncies i evasions

  Assonàncies i evasions, Barcelona, Altés, 1933

1934: Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits"

  Farizada, la del somriure de rosa. Interpretacions de "Les mil i una nits", Barcelona, [Llibreria Catalònia], [1934?]

1934: Les primeres bones festes

  Les primeres bones festes, Barcelona, Quaderns Literaris, 1934

1934: Museu

  Museu, Barcelona, Altés, 1934

1935: Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos

  Lleures del pensament. VIè recull de moralitats i pretextos, Barcelona, Altés, 1935

1935: Variacions líriques

  Variacions líriques, Barcelona, Altés, 1935

1936: A contraclaror del seny

  A contraclaror del seny, Barcelona, La Revista, 1936

1936: Epifania

  Epifania, Barcelona, Altés, 1936

1937: Almanac de les muses

  Almanac de les muses, Barcelona, Altés, 1937

1937: De l'alba al migdia

  De l'alba al migdia, Barcelona, La Rosa dels Vents, 1937

1938: Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut

  Filòlegs i poetes. Discurs llegit en la XI festa anual de l'Institut, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938

1938: J. M. López-Picó

  J. M. López-Picó, Barcelona, Tip. Lluís Guia, 1938

1938: Seny

  Seny, Barcelona, Altés, 1938

1946: Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales

  Compliment a València: alens de flor i brisa d'ales, València, s/p/i, 1946

1946: Intermezzo mallorquí

  Intermezzo mallorquí, Palma de Mallorca, s/p/i, 1946

1946: Música a les brises de la maduresa

  Música a les brises de la maduresa, Barcelona, s/p/i, 1946

1947: Corona d'aloses al roser de Sant Francesc

  Corona d'aloses al roser de Sant Francesc, Barcelona, Arca, 1947

1947: Llibre dels bons auguris

  Llibre dels bons auguris, Barcelona, Editorial Selecta, 1947

1947: Lloa, zodíac i triomf de Barcelona

  Lloa, zodíac i triomf de Barcelona, Barcelona, Montaner i Simon, 1947

1947: Magníficat Montserratí

  Magníficat Montserratí, Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1949

1947: Maria Assumpta

  Maria Assumpta, Barcelona, J. I. i Ll., 1947

1947: Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa

  Sil·labeigs nadalencs: de la ro i de la sa, Barcelona, Omega, 1947

1947: Via Crucis

  Via Crucis, Barcelona, Edicions J. I. i Ll., 1947

1948: Job

  Job, Barcelona, Altés, 1948

1948: Obres completes

  Obres completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1948

1950: Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí

  Brises barcelonines: secret del marduix i fonoll marí, Barcelona, Josep Janés, 1950

1950: Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes)

  Les Dominiques de l'Any Litúrgic (Recull inèdit de poemes), Igualada, N. Poncell, 1950

1950: Oda a Roma

  Oda a Roma, Poblet, Monestir, 1950

1950: Tríptic de la fidelitat

  Tríptic de la fidelitat, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1950

1951: El mirall de Déu

  El mirall de Déu, Valls, Eduard Castells, 1951

1951: Interludi claustral

  Interludi claustral, Santa Coloma de Farners, Publicacions «La Selva», 1951

1951: Intermezzo de vacacions 1951

  Intermezzo de vacacions 1951, Olot, Pyrene, 1951?

1952: L'alè de Déu. Poema simfònic

  L'alè de Déu. Poema simfònic, Granollers, Publicacions de l'Associació Cultural, 1952

1952: Taula parada. Poemes eucarístics

  Taula parada. Poemes eucarístics, Barcelona, Barcino, 1952

1952: Versos blancs

  Versos blancs, Barcelona, Impr. Ariel, 1952

1956: Presència i triomf d'Eucaristia

  Presència i triomf d'Eucaristia, Montserrat, Abadia de Montserrat, 1956 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal