Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Joan Ferraté


Digitalitzacions de bona part de les obres d'un dels teòrics i crítics literaris més importants de la segona meitat del segle XX a nivell europeu. Tot i ser menys conegut com a poeta, és destacable l'originalitat dels seus llibres de versos i, especialment, la qualitat de les seves traduccions catalanes d'Eliot, Cavafis i Du Fu.
Joan Ferraté
Array
(
  [1955-12-31:Carles Riba, avui] => Array
    (
      ["1210"] => 

  Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955

) [1957-12-31:Teoría del poema. Ensayos] => Array ( ["1211"] =>

  Teoría del poema. Ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1957

) [1962-12-31:La operación de leer y otros ensayos] => Array ( ["1212"] =>

  La operación de leer y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1962

) [1964-12-19:Obres poètiques] => Array ( ["2099"] =>

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

) [1968-12-31:Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966] => Array ( ["1213"] =>

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, 1968

) [1970-12-31:Les Taules de Marduk i altres coses] => Array ( ["1201"] =>

  Les Taules de Marduk i altres coses, Barcelona, Proa, 1970

) [1975-12-31:Vuitanta-vuit poemes de Cavafis] => Array ( ["1204"] =>

  Vuitanta-vuit poemes de Cavafis, Barcelona, Edicions 62, 1975

) [1976-12-31:Llibre de Daniel] => Array ( ["1202"] =>

  Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976

) [1976-12-31:Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses] => Array ( ["1205"] =>

  Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses, Barcelona, Edicions 62, 1976

) [1978-12-31:Poesies de Cavafis] => Array ( ["1206"] =>

  Poesies de Cavafis, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978

) [1982-12-31:Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966] => Array ( ["1214"] =>

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, 2aa ed., Barcelona, Seix Barral, 1982

) [1987-12-31:Catàleg general, 1952-1981] => Array ( ["1203"] =>

  Catàleg general, 1952-1981, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

) [1987-12-31:Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot] => Array ( ["1215"] =>

  Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1987

) [1987-12-31:Les poesies de C. P. Cavafis] => Array ( ["1207"] =>

  Les poesies de C. P. Cavafis, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

) [1989-12-31:Provocacions] => Array ( ["1216"] =>

  Provocacions, Barcelona, Empúries, 1989

) [1991-12-31:Apunts en net] => Array ( ["1217"] =>

  Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

) [1991-12-31:Cinquanta poesies de Du Fu] => Array ( ["1209"] =>

  Cinquanta poesies de Du Fu, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

) [1992-12-31:Llegir Ausiàs March] => Array ( ["1218"] =>

  Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema, 1992

) [1993-12-31:Opinions a la carta. Onze entrevistes] => Array ( ["1220"] =>

  Opinions a la carta. Onze entrevistes, Barcelona, Empúries, 1993

) [1993-12-31:Papers sobre Carles Riba] => Array ( ["1219"] =>

  Papers sobre Carles Riba, Barcelona, Quaderns Crema, 1993

) [1994-12-31:Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos] => Array ( ["1222"] =>

  Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos, Barcelona, Quaderns Crema, 1994

) [1994-12-31:Papers sobre Josep Carner] => Array ( ["1221"] =>

  Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994

) [1999-12-31:Les poesies de C. P. Cavafis] => Array ( ["1208"] =>

  Les poesies de C. P. Cavafis, 1a reimp,a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 1999

) )

Poesia

  Les Taules de Marduk i altres coses, Barcelona, Proa, 1970

  Vuitanta-vuit poemes de Cavafis, Barcelona, Edicions 62, 1975

  Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976

  Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses, Barcelona, Edicions 62, 1976

  Poesies de Cavafis, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978

  Catàleg general, 1952-1981, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Les poesies de C. P. Cavafis, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Cinquanta poesies de Du Fu, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

  Les poesies de C. P. Cavafis, 1a reimp,a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 1999

Poesia en vers i en prosa

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

Teoria, crítica i assaig

  Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955

  Teoría del poema. Ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1957

  La operación de leer y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1962

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, 1968

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, 2aa ed., Barcelona, Seix Barral, 1982

  Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1987

  Provocacions, Barcelona, Empúries, 1989

  Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

  Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema, 1992

  Opinions a la carta. Onze entrevistes, Barcelona, Empúries, 1993

  Papers sobre Carles Riba, Barcelona, Quaderns Crema, 1993

  Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos, Barcelona, Quaderns Crema, 1994

  Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994

  Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955

  Teoría del poema. Ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1957

  La operación de leer y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1962

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, 1968

  Les Taules de Marduk i altres coses, Barcelona, Proa, 1970

  Vuitanta-vuit poemes de Cavafis, Barcelona, Edicions 62, 1975

  Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976

  Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses, Barcelona, Edicions 62, 1976

  Poesies de Cavafis, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, 2aa ed., Barcelona, Seix Barral, 1982

  Catàleg general, 1952-1981, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1987

  Les poesies de C. P. Cavafis, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Provocacions, Barcelona, Empúries, 1989

  Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

  Cinquanta poesies de Du Fu, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

  Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema, 1992

  Opinions a la carta. Onze entrevistes, Barcelona, Empúries, 1993

  Papers sobre Carles Riba, Barcelona, Quaderns Crema, 1993

  Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos, Barcelona, Quaderns Crema, 1994

  Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994

  Les poesies de C. P. Cavafis, 1a reimp,a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 1999

  Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

  Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955

  Catàleg general, 1952-1981, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Cinquanta poesies de Du Fu, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, 1968

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, 2aa ed., Barcelona, Seix Barral, 1982

  Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos, Barcelona, Quaderns Crema, 1994

  La operación de leer y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1962

  Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1987

  Les poesies de C. P. Cavafis, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Les poesies de C. P. Cavafis, 1a reimp,a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 1999

  Les Taules de Marduk i altres coses, Barcelona, Proa, 1970

  Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema, 1992

  Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976

  Opinions a la carta. Onze entrevistes, Barcelona, Empúries, 1993

  Papers sobre Carles Riba, Barcelona, Quaderns Crema, 1993

  Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994

  Poesies de Cavafis, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978

  Provocacions, Barcelona, Empúries, 1989

  Teoría del poema. Ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1957

  Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses, Barcelona, Edicions 62, 1976

  Vuitanta-vuit poemes de Cavafis, Barcelona, Edicions 62, 1975

1955: Carles Riba, avui

  Carles Riba, avui, Barcelona, Alpha, 1955

1957: Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, de Sent Jacme de Cuba, les cobles que li tramès, parla-y també d'en Joseph Roca e Ponç, de la metexa universitat

Sumari de Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter Cobles en honor de J V. Foix. Plant d'en Joseph-Vicenç, de Barcelona, en lo qual respòs a en Joan Ferreter, dins Obres poètiques, Barcelona, Edicions Nauta, 1964, p. 197-202

1957: Teoría del poema. Ensayos

  Teoría del poema. Ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1957

1962: La operación de leer y otros ensayos

  La operación de leer y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral, 1962

1968: Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, 1968

  Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación, 1952-1966, 2aa ed., Barcelona, Seix Barral, 1982

1970: Les Taules de Marduk i altres coses

  Les Taules de Marduk i altres coses, Barcelona, Proa, 1970

1975: Vuitanta-vuit poemes de Cavafis

  Vuitanta-vuit poemes de Cavafis, Barcelona, Edicions 62, 1975

1976: Llibre de Daniel

  Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976

1976: Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses

  Tretze de l'arxiu de Cavafis i altres coses, Barcelona, Edicions 62, 1976

1978: Poesies de Cavafis

  Poesies de Cavafis, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1978

1987: Catàleg general, 1952-1981

  Catàleg general, 1952-1981, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

1987: Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot

  Lectura de «La terra gastada» de T. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1987

1987: Les poesies de C. P. Cavafis

  Les poesies de C. P. Cavafis, Barcelona, Quaderns Crema, 1987

  Les poesies de C. P. Cavafis, 1a reimp,a ed., Barcelona, Quaderns Crema, 1999

1989: Provocacions

  Provocacions, Barcelona, Empúries, 1989

1991: Apunts en net

  Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

1991: Cinquanta poesies de Du Fu

  Cinquanta poesies de Du Fu, Barcelona, Quaderns Crema, 1991

1992: Llegir Ausiàs March

  Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema, 1992

1993: Opinions a la carta. Onze entrevistes

  Opinions a la carta. Onze entrevistes, Barcelona, Empúries, 1993

1993: Papers sobre Carles Riba

  Papers sobre Carles Riba, Barcelona, Quaderns Crema, 1993

1994: Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos

  Jaime Gil de Biedma. Cartas y artículos, Barcelona, Quaderns Crema, 1994

1994: Papers sobre Josep Carner

  Papers sobre Josep Carner, Barcelona, Empúries, 1994imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal