Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Clementina Arderiu


Aquesta pàgina acull les digitalitzacions de les obres poètiques de Clementina Arderiu. Resulta remarcable, en el cas d'una poeta que no va tenir una recepció a l'alçada de la seva qualitat, el fet que arribés a recollir, en vida, fins a tres vegades el conjunt de la seva poesia publicada: al volum Poemes de 1936 (que incloïa una obra inèdita), a les Poesies completes de 1952 i a l'Obra poètica de 1973.
Clementina Arderiu
Array
(
  [1916-07-31:Cançons i elegies] => Array
    (
      ["971"] => 

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

) [1920-12-31:L'alta Llibertat] => Array ( ["425"] =>

Sumari del L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

) [1923-12-31:Clementina Arderiu] => Array ( ["1838"] =>

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

) [1936-12-31:Poemes] => Array ( ["1833"] =>

Sumari del Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

["968"] =>

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

["1835"] =>

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

["1834"] =>

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

) [1938-12-31:Clementina Arderiu] => Array ( ["428"] =>

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

) [1946-12-31:Sempre i ara] => Array ( ["429"] =>

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

) [1952-12-31:Poesies completes] => Array ( ["248"] =>

•  Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

["246"] =>

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

["249"] =>

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

["252"] =>

Sumari del L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

["253"] =>

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

) [1959-12-31:És a dir] => Array ( ["430"] =>

Sumari del És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

) [1969-12-31:L'esperança, encara] => Array ( ["431"] =>

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

) [1973-12-31:Obra poètica] => Array ( ["432"] =>

•  Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

["1826"] =>

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

["1824"] =>

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

["1827"] =>

Sumari del És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

["1823"] =>

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

["1828"] =>

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

["1825"] =>

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

) )

Poesia

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari del L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari del Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari del L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari del Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari del És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari del És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari del Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari del L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari del Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

•  Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari del L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari del És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

•  Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari del És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari del És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari del És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari del L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari del L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari del Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari del Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari del Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

1916: Cançons i elegies

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari del Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

1920: L'alta llibertat

Sumari del L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari del L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari del L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

1923: Clementina Arderiu

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

1936: Cant i paraules

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari del Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

1936: Poemes

Sumari del Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

1938: Clementina Arderiu

Sumari del Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

1946: Sempre i ara

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari del Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

1952: Poesies completes

Sumari del Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

1959: És a dir

Sumari del És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari del És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

1969: L'esperança, encara

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari del L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

1973: Obra poètica

Sumari del Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal