Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Clementina Arderiu


Aquesta pàgina acull les digitalitzacions de les obres poètiques de Clementina Arderiu. Resulta remarcable, en el cas d'una poeta que no va tenir una recepció a l'alçada de la seva qualitat, el fet que arribés a recollir, en vida, fins a tres vegades el conjunt de la seva poesia publicada: al volum Poemes de 1936 (que incloïa una obra inèdita), a les Poesies completes de 1952 i a l'Obra poètica de 1973.
Clementina Arderiu
Array
(
  [1916-07-31:Cançons i elegies] => Array
    (
      ["971"] => 

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

) [1920-12-31:L'alta Llibertat] => Array ( ["425"] =>

Sumari de L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

) [1923-12-31:Clementina Arderiu] => Array ( ["1838"] =>

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

) [1936-12-31:Poemes] => Array ( ["1833"] =>

Sumari de Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

["968"] =>

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

["1835"] =>

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

["1834"] =>

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

) [1938-12-31:Clementina Arderiu] => Array ( ["428"] =>

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

) [1946-12-31:Sempre i ara] => Array ( ["429"] =>

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

) [1952-12-31:Poesies completes] => Array ( ["248"] =>

•  Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

["246"] =>

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

["249"] =>

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

["252"] =>

Sumari de L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

["253"] =>

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

) [1959-12-31:És a dir] => Array ( ["430"] =>

Sumari de És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

) [1969-12-31:L'esperança, encara] => Array ( ["431"] =>

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

) [1973-12-31:Obra poètica] => Array ( ["432"] =>

•  Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

["1826"] =>

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

["1824"] =>

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

["1827"] =>

Sumari de És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

["1823"] =>

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

["1828"] =>

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

["1825"] =>

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

) )

Poesia

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari de L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari de Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari de L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari de Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari de És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari de És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari de L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari de Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

•  Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari de L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari de És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

•  Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari de És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

Sumari de És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari de És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

Sumari de L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari de L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973

Sumari de Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

Sumari de Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

1916: Cançons i elegies

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, Barcelona, Publicacions de «La Revista», 1916

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 9-58

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 17-58

Sumari de Cançons i elegies Cançons i elegies, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 15-42

1920: L'alta llibertat

Sumari de L'alta Llibertat L'alta Llibertat, Barcelona, Editorial Catalana, 1920

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 59-132

Sumari de L'Alta Llibertat L'Alta Llibertat, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 59-118

Sumari de L'alta llibertat L'alta llibertat, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 43-81

1923: Clementina Arderiu

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions Lira, 1923

1936: Cant i paraules

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poemes, Barcelona, Proa, 1936, p. 133-205

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 119-176

Sumari de Cant i paraules Cant i paraules, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 83-119

1936: Poemes

Sumari de Poemes Poemes, Barcelona, Proa, 1936

1938: Clementina Arderiu

Sumari de Clementina Arderiu Clementina Arderiu, Barcelona, Edicions de la Rosa dels Vents, 1938

1946: Sempre i ara

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, Barcelona, L'autora, 1946

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952, p. 177-245

Sumari de Sempre i ara Sempre i ara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 121-158

1952: Poesies completes

Sumari de Poesies completes Poesies completes, Barcelona, Editorial Selecta, 1952

1959: És a dir

Sumari de És a dir És a dir, Barcelona, Els llibres de l'Óssa Menor, 1959

Sumari de És a dir És a dir, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 159-178

1969: L'esperança, encara

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, Barcelona, Edicions 62, 1969

Sumari de L'esperança, encara L'esperança, encara, dins Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973, p. 179-208

1973: Obra poètica

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Edicions 62, 1973imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal