Corpus Literari Digital®

Biblioteca


Catàleg d'autors > Jaume Agelet i Garriga


Aquesta pàgina acull les digitalitzacions de les edicions originals de les obres poètiques publicades per Jaume Agelet i Garriga. Cal destacar, d'aquest autor lleidatà, el fet que bona part dels seus llibres van ser acuradament editats i que alguns, a causa de la feina com a diplomàtic, van ser publicats en ciutats estrangeres, com ara La tarda oberta, que va aparèixer a la ciutat anglesa de Windsor el 1927, i Els fanals del meu sant, editat a la ciutat holandesa de Haarlem el 1935. Els exemplars d'aquestes edicions que s'han conservat amb anotacions autògrafes es poden consultar a la secció Manuscrits.
Jaume Agelet i Garriga
Array
(
  [1924-12-24:Domassos al sol] => Array
    (
      ["415"] => 

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, Barcelona, Impremta Oliva, 1924

) [1927-12-31:La tarda oberta] => Array ( ["2112"] =>

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, Windsor, Oxley and Son, 1927

) [1931-12-31:Hostal de núvols] => Array ( ["1099"] =>

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, Barcelona, Altés, 1931

) [1935-12-31:Els fanals del meu sant] => Array ( ["416"] =>

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, Haarlem, Impremta Joh. Enschedé en Zonen, 1935

) [1949-06-15:Rosada i celístia] => Array ( ["417"] =>

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1949

) [1953-12-31:Pluges a l'erm] => Array ( ["1100"] =>

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, Barcelona, Óssa Menor, 1953

) [1955-12-31:L'escalf del graner] => Array ( ["418"] =>

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, Barcelona, Obradors d'Atenes A.G., 1955

) [1955-12-31:Obra poètica] => Array ( ["424"] =>

•  Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955

["1091"] =>

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 17-40

["1094"] =>

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 107-138

["1093"] =>

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 83-106

["1874"] =>

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 223 - 238

["1092"] =>

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 41-82

["1096"] =>

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 191-222

["1095"] =>

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 139-190

) [1959-12-31:Fauna i flora] => Array ( ["419"] =>

Sumari de Fauna i flora Fauna i flora, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda Impremta Pau, 1959

) [1960-12-31:Fonts de lluna] => Array ( ["420"] =>

Sumari de Fonts de lluna Fonts de lluna, Barcelona, Quaderns de Poesia, 1960

) [1964-12-16:La gàbia de la faula] => Array ( ["421"] =>

Sumari de La gàbia de la faula La gàbia de la faula, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1964

) [1968-12-31:Hort vell] => Array ( ["422"] =>

Sumari de Hort vell Hort vell, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1968

) [1970-12-31:Ocells al teulat] => Array ( ["423"] =>

Sumari de Ocells al teulat Ocells al teulat, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1970

) )

Poesia

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, Barcelona, Impremta Oliva, 1924

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, Windsor, Oxley and Son, 1927

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, Barcelona, Altés, 1931

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, Haarlem, Impremta Joh. Enschedé en Zonen, 1935

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1949

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, Barcelona, Óssa Menor, 1953

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 17-40

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 107-138

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 83-106

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, Barcelona, Obradors d'Atenes A.G., 1955

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 223 - 238

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 41-82

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 191-222

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 139-190

Sumari de Fauna i flora Fauna i flora, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda Impremta Pau, 1959

Sumari de Fonts de lluna Fonts de lluna, Barcelona, Quaderns de Poesia, 1960

Sumari de La gàbia de la faula La gàbia de la faula, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1964

Sumari de Hort vell Hort vell, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1968

Sumari de Ocells al teulat Ocells al teulat, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1970

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, Barcelona, Impremta Oliva, 1924

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, Windsor, Oxley and Son, 1927

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, Barcelona, Altés, 1931

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, Haarlem, Impremta Joh. Enschedé en Zonen, 1935

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1949

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, Barcelona, Óssa Menor, 1953

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, Barcelona, Obradors d'Atenes A.G., 1955

•  Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 17-40

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 107-138

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 83-106

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 223 - 238

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 41-82

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 191-222

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 139-190

Sumari de Fauna i flora Fauna i flora, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda Impremta Pau, 1959

Sumari de Fonts de lluna Fonts de lluna, Barcelona, Quaderns de Poesia, 1960

Sumari de La gàbia de la faula La gàbia de la faula, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1964

Sumari de Hort vell Hort vell, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1968

Sumari de Ocells al teulat Ocells al teulat, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1970

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, Barcelona, Impremta Oliva, 1924

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 17-40

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, Haarlem, Impremta Joh. Enschedé en Zonen, 1935

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 107-138

Sumari de Fauna i flora Fauna i flora, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda Impremta Pau, 1959

Sumari de Fonts de lluna Fonts de lluna, Barcelona, Quaderns de Poesia, 1960

Sumari de Hort vell Hort vell, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1968

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, Barcelona, Altés, 1931

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 83-106

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, Barcelona, Obradors d'Atenes A.G., 1955

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 223 - 238

Sumari de La gàbia de la faula La gàbia de la faula, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1964

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, Windsor, Oxley and Son, 1927

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 41-82

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955

Sumari de Ocells al teulat Ocells al teulat, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1970

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, Barcelona, Óssa Menor, 1953

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 191-222

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1949

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 139-190

1924: Domassos al sol

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, Barcelona, Impremta Oliva, 1924

Sumari de Domassos al sol Domassos al sol, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 17-40

1927: La tarda oberta

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, Windsor, Oxley and Son, 1927

Sumari de La tarda oberta La tarda oberta, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 41-82

1931: Hostal de núvols

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, Barcelona, Altés, 1931

Sumari de Hostal de núvols Hostal de núvols, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 83-106

1935: Els fanals del meu sant

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, Haarlem, Impremta Joh. Enschedé en Zonen, 1935

Sumari de Els fanals del meu sant Els fanals del meu sant, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 107-138

1949: Rosada i celístia

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1949

Sumari de Rosada i celístia Rosada i celístia, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 139-190

1953: Pluges a l'erm

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, Barcelona, Óssa Menor, 1953

Sumari de Pluges a l'erm Pluges a l'erm, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 191-222

1955: L'escalf del graner

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, Barcelona, Obradors d'Atenes A.G., 1955

Sumari de L'escalf del graner L'escalf del graner, dins Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955, p. 223 - 238

1955: Obra poètica

Sumari de Obra poètica Obra poètica, Barcelona, Editorial Selecta, 1955

1959: Fauna i flora

Sumari de Fauna i flora Fauna i flora, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda Impremta Pau, 1959

1960: Fonts de lluna

Sumari de Fonts de lluna Fonts de lluna, Barcelona, Quaderns de Poesia, 1960

1964: La gàbia de la faula

Sumari de La gàbia de la faula La gàbia de la faula, Lleida, Arts Gràfiques Ilerda, 1964

1968: Hort vell

Sumari de Hort vell Hort vell, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1968

1970: Ocells al teulat

Sumari de Ocells al teulat Ocells al teulat, Sabadell, Joan Sallent Impressor, 1970imatge
imatge

 


Declaració de drets d'autor
Crèdits
amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal