Espai Màrius Torres

Directori Literari de Ponent

Autors > Segles XVI-XVIII

 

Albertí, Arnau

  

(Muro, Mallorca 1480 - Patti, Sicília 1545). Arnau Albertí (it. Arnaldo Albertini, llat. Arnaldus Albertinus) va ser un destacat canonista que va estudiar a la Universitat de Lleida entre els anys 1499 i 1504, on ja va demostrar les qualitats que després li proporcionarien l'ampli reconeixement de què va gaudir durant la primera meitat del segle XVI.

  


Trets biogràfics

Arnau Albertí va néixer a Muro (Mallorca) el 1480 i va morir a Patti (Sicília) el 1545. Va estudiar dret civil a la Universitat de Lleida (1499-1504) i dret canònic a Pavia (1505-1509). «Contaba la edad de 19 años cuando pasó a Lérida», diu Bover, «y al quinto de su residencia en aquella ciudad ya enseñó publicamente, en la universidada literaria de la misma, el derecho civil». La seva sòlida formació li va permetre gaudir d'un gran reconeixement i de certs beneficis eclesiàstics. Va ser canonge de la Catedral de Mallorca des de 1510 i va exercir el càrrec d'inquisidor a la Ciutat de Mallorca (1517-1523), de València (1521-1527), on va intervenir en el procés de la mare de Joan Lluís Vives, i de Patti (1534-1543), a Sicília. La seva política d'acumular privilegis per al Sant Ofici li va valdre l'enemistat de Ferrante I Gonzaga, virrei de l'illa, que va aconseguir desposseir-lo del càrrec d'inquisidor. Com a tal, hi va actuar amb fermesa, tot lluitant contra l'entrada de la doctrina luterana a l'illa i excercint una fèrria censura sobre les publicacions editades o introduïdes a Sicília.

Abrandat lul·lià, alguna de les seves obres defensa aferrissadament la doctrina de Ramon Llull i, a més, se li atribueixen uns comentaris sobre l'Ars Magna del mallorquí (Commentaria super artem Magistri Raymundi Lulli, ca. 1533). Sembla que una part de la seva obra mansucrita es va perdre en un naufragi.

Obra

Albertinus, Arnaldus, Repetitio nova sive commentaria rubricae De haereticis, València, Francesc Romaní, 1534; 2a ed., Venècia, 1587

Albertinus, Arnaldus, Tractatus seu quaestio de Secreto, València, Joan Jofre 1528; 2a ed. València, Francesc Romaní, 1534

Albertinus, Arnaldus, Tractatus de agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis, Palerm, Joan Mathei de Mayda, 1554; 2a ed. Venècia, **, 1571; 3a ed. Roma, **, 1572

 


Crèdits

 


Sota llicència de Creative Commons amunt
© 2006 Càtedra Màrius Torres  |  Fet amb Xhtml i Css  |  Avís legal